Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu organizuje 11. sajam stipendija. Zbog pandemije korona virusa i trenutnih epidemioloških mjera, ovaj sajam će biti u potpunosti virtuelan, gdje će se predstavljanje opcija za studiranje i profesionalno usavršavanje u Bosni i Hercegovini i/ili u inostranstvu moći pratiti online, putem Zoom aplikacije.

Pripremila Biljana Matijević, novinarka OP.

Sajam stipendija je projekat Službe za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu gdje se na jednom mjestu okupljaju različite domaće i međunarodne institucije koje nude i predstavljaju različite oblike finansijske i druge vrste podrške (stipendije, jednokratnu finansijsku podršku, kredite, zajmove itd.) bh. građanima za studiranje i profesionalno usavršavanje u Bosni i Hercegovini i/ili inostranstvu.

Sajam stipendija se održava od 2010. godine, a od 2017. godine postao je dio agende još jednog univerzitetskog događaja u cilju promocije internacionalizacije univerziteta, obogaćivanju postojećih i sklapanja novih partnerstava. Iako organizovan od strane Univerziteta u Sarajevu, Sajam stipendija je namijenjen svima koji su zainteresovani za različite oblike podrške za kontinuirano profesionalno usavršavanje i cjeloživotno učenje (srednjoškolci, studenti dodiplomskih, postdiplomskih i doktorskih studija, zaposleni i ostale kategorije).

Prema programu 11. Sajma stipendija objavljenom na internetskim stranicma UNSA, nakon svečanog otvaranja planiranog za 19.10.2021. godine, naredna dva dana su posvećena predstavljanju ponuda za studiranje i profesionalno usavršavanje u BiH i inostranstvu. Među izlagačima iz BiH ponude će predstaviti Međunarodni komitet Crvenog krsta/križa (MKCK), Fondacija Humanost u akciji u BiH, ERMA – Evropski regionalni master studij iz demokratije i ljudskih prava u jugoistočnoj Evropi,te Homework HUB, dok su strani izlagači nešto brojniji, među kojima ambasade Francuske, Japana, SAD, Rusije i Turske, zatim univerziteti iz Tuluza, Lila, Barselone, Praga, Rima, Dablina, Bolonje i Nove Gorice, te druge organizacije poput Austrijskog kulturnog foruma, US Alumni Asocijacije i Njemačkog ureda za akademsku zamjenu (DAAD).

Posjetioci sajma se mogu registrovati na OVOM LINKU, preko kojeg će blagovremeno biti obaviješteni o načinu “virtuelne” posjete. Više informacija o 11. Sajmu stipendija UNSA možete pronaći na internetskoj stranici www.international.unsa.ba/11ss/ ili se obratiti službi za međunarodnu saradnju UNSA na telefon 033 565 116 ili e-mail: adnan.rahimic@unsa.ba i jasna.bosnjovic@unsa.ba.