Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE osnovano je 2002. godine i djeluje na području BiH u oblasti univerzalne i selektivne prevencije ovisnosti. U svojoj viziji ima zdravo društvo u kojem se djeca i mladi uspješno nose s izazovima odrastanja te aktivno uključuju i doprinose razvoju kvaliteta života u zajednicama. O organizaciji, uzrocima ovisnosti mladih, prevencijama koje su posebno prilagođene za mlade, saznajemo u nastavku u razgovoru sa Azrom Halilović, Stručnom saradnicom za programe prevencije u lokalnim zajednicama i medijima u Udruženju za prevenciju ovisnosti NARKO-NE. 


Hamza Hadžić