Učenici Treće gimnazije i prof. filozofije Ðuldina Kurtović govore o aktivnostima koje provode u okviru ETOS inicijative i o promovisanju univerzalnih vrijednosti. Otkrivaju da je za nenasilno rješavanje konflikata ključna emocionalna inteligencija i komunikacijske vještine.