Freelancing sve više postaje popularan u BiH. Najčešće za ovakavu vrstu posla se odlučuju mladi ljudi. Međutim, često se susreću sa određenim problemima, zbog kojih su odlučili pokrenuti udruženje.

Freelanceri su nezavisni radnici koji samostalno rade sa klijentima kako na lokalnom, tako i na globalnom nivou. Udruženje Freelace u BiH je oficijalno počelo sa radom u okrobru, a priča udruženja počinje u julu prošle godine, kada su se freelanceri iz raznih dijelova Bosne i Hercegovine okupili u facebook grupu radi rješavanja zajedničkih problema. Na ovo udruživanje freelancera posebno je uticao problem plaćanja poreza.

Mi smo se susreli sa zajedničkim problemom, tačnije problemom plaćanja poreza od aprila 2018 do kada organi vlasti nisu omogućili sistem izvršavanja te obaveze, što smo mi smatrali zaista nepravednim i nekorektnim i rotiv čega smo reagovali.

kaže predsjednica udruženja Elena Babić.

Elena Babić, predsjednica udruženja Freelance BiH, ističe da je ova situacija bila povod spontanog okupljanja freelancera iz cijele države. Udruženje je počelo kao facebook grupa na kojoj su freelanceri govorili o problemima i potencijalnim rješenjima. Jedan od glavnih zaključaka bio je da pojedinac ne može puno toga uraditi po ovom pitanju, te da je udruženje i zajedničko djelovanje jedini način rješavanja problema.

Mogućnost retroaktivne naplate poreza i netransparentan zakon doveo je mnoge freelancere u BiH u nezavidan položaj. Osobe koje su odlučile do ostanu u svojoj zemlji, i da sami sebi obezbjede posao u trenutku kada mnogi napuštaju BiH, tako su postali žrtve neadekvatne politike. Da je položaj freelancera u našoj zemlji veoma nezavidan smatra i predsjednica udruženja Elena Babić.

U zakonodavstvu Bosne i Hercegovine ne postojimo kao kategorija. Vodimo se kao fizička lica koja povremeno obavljaju svoju djelatnost, iako ta djelatnost nigdje nije definisana.

kaže Elena Babić

Freelancerima je tako država nametnula plaćanje poreza za obavljanje još uvijek u zakonu nedefinisane djelatnosti. Freelanceri ističu da nisu protiv plaćanja poreza i drugih obaveza prema državi, ali smatraju da i država mora obezbjediti prava freelancerima, te preoznati njihov značaj za ekonomiju BiH.

Mi smo izvoznici. Imamo značajna ulaganja u svoje poslovanje i želimo da imamo pravo na priznavanje realnih rashoda koje imamo u poslovanju. Želimo da nas unesu u zakon kao posebnu kategoriju.

poručuje vlastima Elena Babić

Nažalost, zakon freelancere tretira kao zanatlije / obrtnike, što nije u skladu sa onim na koji način freelanceri posluju. Vrijeme će pokazati da li će udruženje Freelance u BiH uspjeti sa svojim zahtjevima, te da li će vlasti konačno shvatiti potencijal i važnost ovih mladih ljudi, koji ostaju u BiH i popravljaju njenu ekonomsku sliku.