Udruženje Green Art sa mladima iz Srednje tehničke škole grafičkih tehnologija, dizajna i multimedija Ilidža obilježava Evropsku sedmicu za smanjenje otpada. Ove godine odlučili su organizovati bazar sa proizvodima koje su napravili od otpada.

Akademska grafička dizajnerica i predsjednica udruženja GREEN ART, Alma Hrasnica Dervišević, autorica jedinstvenog Čepoćilima, nastalog kroz umjetničku preradu otpada, prije svega čepova od plastične ambalaže, nastavlja svoju misiju: pretvoriti otpad u umjetnost, zaštititi okoliš, usmjeriti djecu i mlade na kreativnost, umjetnost i ekologiju. Sve to u nizu radionica na području Ilidže koje imaju za cilj da se otpadu da nova upotrebna vrijednost, služeći se sredstvima likovnog izražavanja.

Mogu da kažem da smo dokazali i pokazali da otpad ne mora biti smeće i da smo mu dali mu novu vrijednost. Ovaj projekat je simbioza projekata koje radimo dugi niz godina. Počeli smo eko-art radionice s mladima sa Ilidže sa kojima smo realizirali ovaj projekat. To su učenici Srednje tehničke škole grafičkog dizajna i multimedije, odnosno moje buduće kolege. Bilo nam je lako i uživai smo na projektu. Mi smo prezentirali rezultate niza eko radionica i organizovali eko bazar.“

U prosjeku svaki stanovnik BiH proizvede 360 kg komunalnog otpada. Zahvaljujući udruženju Green art, primjera radi limenka kojoj bi trebalo stotinama godina da se razgradi, dobija potpuno novu ulogu i vrijednost.

„Konkretno smo napravili 50 saksija od 50 konzervi a unutra su i pvc flaše. Sve je upakovano u ambalažni otpad. Cilj je bio dati novu vrijednost i pokazati da zaista možemo uraditi mnogo. Na određeni način to je i borba protiv snobizma. Uložite vrijeme i kreativnost i nekome poklonite poklon i puno je bolje od industrijskog poklona i proizvoda.

Udruženje Green art do sada je implementiralo nekoliko projekata. Jedan od možda najpopularnijih je bio “ČEPOĆILIM” iz oblasti kulture i ekologije. Naime, od od PVC čepova napravili su mozaik sa šarom bosanskog ćilima.

„Napravili smo 5-6 metara kvadratnih čepoćilima i sad treba da vidimo sa općinom da postavimo u javnom prostoru. Imamo mural, imamo dva umjetnička  eksponata u javnom prostoru. To je dakle, taj Čepoćilim i tu smo ukupno utrošili odnosno utkali 25.000 čepova. Sada smo uduplali količinu. I zaista svaki taj čep koji završi u umjetničkom eksponatu je veliki uspjeh jer je ekosistem ugrožen.“

Inicijativa obilježavanja Evropske sedmice za smanjenje otpada je pokrenuta 2009. godine. To je najveća kampanja za podizanje svijesti o prevenciji otpada u Evropi. Udruženje ”Green Art” je zdravo društvo i čist okoliš koje je podržalo ovu inicijativu. Zalažu se da kroz umjetnost svaki pojedinac bude osviješten i da da svoj doprinos, ma kako mali se činio, itekako ima efekta i doprinosa dobrobiti društva.