„Zagovarajmo“ predstavlja početak realizacije omladinskih zagovaračkih inicijativa, te
pozivanje na političku odgovornost institucija vlasti širom Bosne i Hercegovine. Ova aktivnost se realizuje u okviru projekta Bosnia and Herzegovina Resilience Initative (BHRI), kojeg implementira Međunarodna organizacija za migracije (IOM), i finansira Austrijska razvojna saradnja.
Jedan od osnovnih temelja rada Vijeća mladih FBiH jeste javno zagovaranje, društveni proces
čija je svrha postizanje društvenih promjena direktnim utjecanjem na institucije vlasti. Upravo
putem trening programa “Zagovarajmo!” koji se održava 13.1.2023. u Sarajevu, želi se pružiti prilika mladima da nauče o procesu zagovaranja, kreiraju svoju inicijativu i budu lideri i liderke društvenih promjena u svojoj zajednici!
Iz Vijeća poručuju da je bitno da se mladi prepoznaju kao sigurni i uporni u procesima sa ciljem
potenciranja promjene koja će značajno uticati na njihove živote i okolinu.

O projektu ”Zagovarajmo” za OP BHR1 govorila je projektni koordinator u Vijeću mladih FBiH Amila Čengić. Razgovor vodio Vedran Prodić.


Biljana Matijević
Novinarstvo smatra avanturističkim sportom sa beznadežnim Servantesovim entuzijazmom. Optimista.