U organizaciji Nacionalne asocijacije inovatora Sjeverne Makedonije u Skoplju je je nedavno održana prva online izložba inovacija na kojoj su članovi Asocijacije inovatora Bosne i Hercegovine ostvarili najveći uspjeh, u 28 godina dugoj istoriji promoviranja bh. tehničko-tehnološkog stvaralačkog potencijala na svjetskima izložbama.

Na izložbi su učestvovala čak tri takmičara sa područja TK. Jedan od njih je i doktor nauka i dipl. inž. mašinstva Merim Aličić iz Živinica. On je dobio plaketu i zlatnu medalju za “Desulfurizator za smanjenje zagađenja zraka iz individualnih kotlovnica“. Aličićeva inovacija doprinosi uklanjanju sumpora podjednako uspješno iz malih kućnih šporeta do velikih kotlovnica centralnog gradskog grijanja

Kako radi ovo postrojenje? Ono se instalira na postojeću kotlovnicu gdje se injektira suhi kreč u zonu iznad zone dimnih plinova i dolazi do hemijske reakcije kreča sa sumpor dioksidnim plinovima i na taj način se eliminiše sumpor dioksid kao štetna materija u dimnim plinovima.

Zagađenje zraka iz kotlovnica u Tuzlanskom kantonu jedan je od vodećih izvora zagađenja zraka u ovom području. Da bi se smanjilo zagađenje zraka, važno je da se individualne kotlovnice redovito održavaju i da se koriste tehnologije koje smanjuju emisije štetnih tvari. Također je važno da se promovišu alternativni izvori energije koji imaju manju emisiju štetnih tvari u zrak, poput obnovljivih izvora energije.

Godine 1983, prije spajanja Tuzle na centralno grijanje, u Tuzli su bile 133 kotlovnice. Možete li zamisliti kakvo bi sad bilo zagađenje da nema tog daljinskog grijanja? Ova inovacija je prvenstveno namijenjena kotlovnicama koje su instalirane kod škola, bolnica, stambenih zgrada.. radi se o vrlo jednostavnom postrojenju, a ta je tehnologija prva nastala u Japanu i primjenjivana je za termoelektrane. Ja sam tokom svog istraživanja vidio da se niko nije bavio problemom individualnih kotlovnica i tako je nastao rad i istraživanje na tom polju.

Članovi asocijacija inovatora BiH na online izložbi inovacijau Skoplju ostvarili su najveći uspjeh u svojoj 28 godina dugoj istoriji promovisanja bh. Tehničko-tehnološkog potencijala na svjetskim izložbama. Pored Aličića svoje izume predstavila je i Tuzlanka Mensura Pašić, razvojni programmer softvera, i profesor Fikret Alić, inovator istraživač.