Pri kraju je treća godina realizacije ERASMUS+ INTERBA projekta u kojem osim Univerziteta u Tuzli učestvuje još devet univerziteta sa zapadnog Balkana, iz Njemačke, Italije i Engleske. U okviru projekta na Univerzitetu u Tuzli održane su radionice i treninzi.

Projekat ima za cilj jačanje međunarodne i međukulturalne saradnje visokoškolskih ustanova u Evropi. Fokus je na internacionalizaciji kod kuće, šest univerziteta sa Kosova, iz Albanije i Bosne i Hercegovine koji u njemu učestvuju.

„Ideja je da se u okviru tog projekta stvore preduslovi za jačanje i internacionalizaciju na ovim Western Balkan univerzitetima, tako što će se ugraditi pristupi, modernizirati oprema, predložiti određeni pilot-projekti koji su rezultat prethodnih aktivnosti na međunarodnim projektima“ kaže Elvis Ahmetović, voditelj ERASMUS+ INTERBA projekta u ime Univerziteta u Tuzli.

Tokom projekta održavaju se brojne radionice i treninzi, koji imaju za cilj obuku zaposlenika i studenata partnerskih univerziteta, kreiranje pilot-kurseva, prezentaciju SCATE pedagoškog modela, preuzetog od prestižnog univerziteta iz Londona te Moodle platforme na kojoj će se nalaziti svi kursevi kreirani u okviru projekta.

“Mi smo iskoristili ovu priliku da izaberemo te radionice koje su vrlo važne za procese koji su trenutno aktuelni na Univerzitetu u Tuzli. S jedne strane to je izrada efikasnih, modernih internacionalnih kurikuluma, s obzirom da se sada aktivno, vrlo intenzivno na fakultetima rade inovacije studijskih programa. S druge strane to je dobra metodologija za izradu kratkih programa cjeloživotnog učenja, koji se, također, vrlo intenzivno pripremaju na Univerzitetu u Tuzli“, ističe Vesna Bratovčić prorektorica za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu Univerziteta u Tuzli

Osim edukacije i jačanja vlastitih kapaciteta, u okviru INTERBA projekta dobio je i savremenu laboratoriju, koja se nalazi na Tehnološkom fakultetu i u kojoj su održane radionice.

„Ova laboratorija nije samo namijenjena za studente Tehnološkog fakulteta. Dakle, ovu laboratoriju mogu koristiti svi studenti Univerziteta u Tuzli, profesori, pa i šire. Mi smo na Naučno-nastavnom vijeću našeg Fakulteta donijeli odluku da se ova laboratorija upravo zove po ovom projektu INTERBA laboratorija“ naglašava Sead Ćatić dekan Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Iako je plan bio da se INTERBA projekat završi u periodu novembar 2019 – novembar 2022. godine, očekuje se da zbog pandemije bude produžen na još jednu godinu.