Malardalen univerzitet u Švedskoj nudi stipendije za sve master studente za akademsku 2023. godinu. Stipendije se nude svim studentima van zone EU i EEA kao i studente iz Švajcarske.

OBLAST:
više oblasti

OPIS:

Univerzitet Malardalen je jedan od najvećih univerziteta u Švedskoj sa 16.000 upisanih studenata od kojih su 215 doktorandi. Univerzitet nudi istraživačku specijalizaciju iz matematike, vaspitno obrazovanje, energije budućnosti, industrijskoj ekonomiji i menadžmentu, itd.

Univerzitet nudi različite djelimično i potpuno finansirane stipendije za međunarodne studente koji žele da se prijave za master program na Malardalen univerzitet. Stipendija će trajati sve dok studenti održavaju standardni studijski plan i minimalne kredite koji su potrebni za svaki semestar. Studenti će morati sami da pokrivaju troškove za smještaj i troškove života. Kandidati se moraju za master program na Malardalen univerzitet kao svoj prvi izbor i podnijeti prateću dokumentaciju za proces prijave.

USLOVI:

Kako biste se prijavili potrebno je:
– da dolazite iz zemalja van EU i EEA ili Švajcarske;
– sa ispunjavate opšte uslove za prijem i specifične kriterijume discipline koju ste izabrali;
– da imate završen četvorogodišnji bečelor program;
– da imate izvrsnu akademsku karijeru.

NAČIN PRIJAVE:
Kako biste se prijavili potrebno je da prvo dobijete pozitivan odgovor na prijem u jedan od kvalifikovanih master programa, nakon čega slijedi prijava za stipendiju koja se vrši popunjavanjem prijavnog obrasca  koji je dostupan na zvaničnoj veb stranici:  https://www.mdu.se/international/application-and-admission/malardalen-university-scholarship-programme. Nakon što preuzmete formular, potrebno je da ga popunite i odgovorite na tri esejska pitanja. Popunjen formular dostavljate sa sljedećim dokumentima: CV, motivaciono pismo, reference i akademska uvjerenja.

ROK ZA PRIJAVU:


1.2.2023. godine


Biljana Matijević
Diplomirani novinar sa 15+ godina iskustva. Novinarstvo smatra avanturističkim sportom sa beznadežnim Servantesovim entuzijazmom. Optimista.