U novom Slobodnom poligonu slušamo Obojeni program, te neke nove pjesme sa bh. muzičke scene. Kolega Boris je pripremio standardnu književnu rubriku Verbuk. Pratiće nas stihovi pjesničkih bardova, ali i nekih modernijih pjesnika.
Posjetili smo Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske.


Zlatko Karahodžić
Zlatko Karahodžić, saradnik u redakciji OP-a, do sada uređivao rubrike putOpis, Nauka bez bauka, Opuštanje. Autor je emisije Festofonija, te reportaža sa koncerata, a povremeno uređuje i vodi Slobodni Poligon. Diplomirani producent, muzičar, autor, novinar.