Večeras u emisiji Slobodni Poligon slušate novu muziku domaće i strane proizvodnje koju su odabrale uši Zlatka Karahodžića, intervju sa Nikolom Bundalom, mladim režiserom predstave „Banja Luka“ s kojim je razgovarao naš Imran Maglajlić povodom završetka Međunarodnog festivala glumca Zaplet, a Hana Dujmović i Marko Frančešćević objašnjavaju Zlatku kako su napravili skulpturu dinosaura od uglja, koji je nažalost već nakon sedam dana postao meta vandalima.


Zlatko Karahodžić
Zlatko Karahodžić, saradnik u redakciji OP-a, do sada uređivao rubrike putOpis, Nauka bez bauka, Opuštanje. Autor je emisije Festofonija, te reportaža sa koncerata, a povremeno uređuje i vodi Slobodni Poligon. Diplomirani producent, muzičar, autor, novinar.