U novom izdanju emisije Slobodni Poligon donosimo Vam priloge o festivalu animacije u Neumu NAFF, a najavljujemo festivale BL-ART u Banjaluci i veliki jubilarni 50. po redu festival Studentsko ljeto u Maglaju povodom kojeg smo razgovarali sa Benjaminom Hasanićem, članom organizacionog odbora festivala.


Zlatko Karahodžić
Zlatko Karahodžić, saradnik u redakciji OP-a, do sada uređivao rubrike putOpis, Nauka bez bauka, Opuštanje. Autor je emisije Festofonija, te reportaža sa koncerata, a povremeno uređuje i vodi Slobodni Poligon. Diplomirani producent, muzičar, autor, novinar.