Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli u prethodnom periodu otvorena je sudnica za simulirana suđenja. Cilj ovakvog vida prakse je pripremiti studente za sve izazove koje ih u budućnosti čekaju.

Učenje zasnovano na teoriji i kvalitetnoj praksi unapređuje poznavanje vještina i izazova koje neki poziv sa sobom nosi. Izuzetno odgovoran posao kakav je advokatski ili sudijski zahtijeva kako odlično teorijsko poznavanje pravne legislative tako i način postupanja u konkretnim situacijama iz prakse. Upravo zbog toga Pravni fakultet u Tuzli oformio je simuliranu sudnicu. Produkt je to projekta Student Law Practicum, objašnjava Dževad Mahmutović, dekan Pravnog fakulteta u Tuzli:

“Između ostalog, smatrali smo da treba puno više praktičnih vještina i znanja da se studentima daje na fakultetima. Uključili smo se u ovaj projekat. Bilo je uključeno nekoliko nas profesora, asistenata i preko 40 studenata.“

U projekat su bili uključeni i stručnjaci iz Tuzle koji su radili sa studentima. Bitno je istaći da dosadašnje analize pokazuju da od kvalitete pravosuđa zavisi i stanje u nekoj državi. Stoga je cilj simulirane sudnice unaprijediti znanje koje studenti posjeduju kako bi znatno spremniji izašli sa fakulteta. Nenad Galić, direktor Nacionalnog Centra za državne sudove:

 „Fokus je na osoposobljavanju u krivičnom procesnom pravu da studenti kroz jedan praktičan rad sa stručnjacima iz prakse stiču, određene vještine koje su korisne za njihov budući rad u pravosuđu. Usko fokusirano na krivični postupak. Pravni fakultet u Tuzli za razliku od drugih fakulteta, nije imao opremljenu funkcionalnu sudnicu”.

Studenti ove visokoškolske ustanove višestruki su državni i aktuelni prvaci u simuliranom suđenju pred Sudom BiH. Ostvarili su zapažene rezultate i u debatnim takmičenjima pred Međunarodnim sudom za ljudska prava u međunarodnoj arbitraži, kaže Dževad Mahmutović, v.d. dekan Pravnog fakulteta UNTZ:

”Posebno će simulirana sudnica biti korištena za studente treće godine u krivičnom procesnom pravu i na četvrtoj godini. Mi smo izmjenili naš plan i program, uključili smo pravne klinike na trećoj i četvrtoj godini. One će biti korištene maksimalno za te potrebe.“

Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Pravni fakultet Univerziteta u Banja Luci te Pravni fakultet Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru također su uključeni u ovaj projekat. Simulirane sudnice će, nadaju se organizatori, rezultirati kvalitetnijim pravnim kadrom u budućnosti.