Globalna, neprofitna organizacija AIESEC organizuje projekat “Business Skills Academy” koji će biti održan 6. novembra tekuće godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Business Skills Academy je razvijen da odgovara na potrebe mladih u našoj državi. U tom smislu, Akademija ih treba osnažiti da budu konkurentni na tržištu rada. Konferencija u Sarajevu treba okupiti 70 mladih ljudi, s ciljem da mladi dobiju priliku za razvijanje poslovnih i komunikacijskih sposobnosti, kao i drugih vještina, kroz interaktivne radionice i predavanja stručnjaka iz prakse.

Ovogodišnje izdanje projekta u Sarajevu je drugo po redu. “Business Skills Academy” se i u svojim prethodnim izdanjima pokazao kao uspješan, ali i jako potreban projekat. To nam govori mnoštvo pozitivnih reakcija učesnika, kao i iskustva kompanija partnera.

AIESEC je najveća omladinska, nevladina, neprofitna organizacija vođena od strane mladih. AIESEC je nastao 1948. godine nakon II svjetskog rata, kada su mladi iz sedam država zapadne Evrope odlučili da učine sve što je moguće da se ovakvi konflikti više ne dešavaju u svijetu.

AIESEC u Bosni i Hercegovini postoji od 1955. godine kada je u sklopu AIESEC-a u Jugoslaviji otvorena lokalna kancelarija u Sarajevu, na Ekonomskom fakultetu. Trenutno AIESEC u Bosni i Hercegovini ima 50+ članova i djeluje u pet gradova: Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.