Asocijacija najboljih nastavnika bivše Jugoslavije je domaćin četvrte regionalne konferencije koja se od 26. do 29. maja održava u Sarajevu pod motom ”Svijet obrazovanja briše granice”. Na konferenciji se očekuje više od 200 nastavnika i drugih predstavnika vladinih i nevladinih obrazovnih institucija i organizacija iz zemalja sa prostora bivše Jugoslavije.

Asocijacija najboljih nastavnika bivše Jugoslavije (ANN EKS YU) je neprofitabilnna organizacija obrazovnih lidera sa Balkana koji ima cilj da umreži nastavnike/ce entuzijaste iz svih zemalja sa prostora bivše Jugoslavije koji su spremni da ulože zajedničke napore na razvoju i jačanju obrazovne mreže regiona, da motivišu i inspirišu najbolje nastavnike/ce da zajedničkim snagama mijenjaju obrazovanje u ovom dijelu svijeta.

Vise o ovom projektu možete pronaći na sluzbenoj web stranici http://najboljinastavnici-ex-yu.weebly.com/

Trodvodnevni program konferencije predviđa održavanje serije interaktivnih plenarnih sesija, panel diskusija i kreativnih radionica na kojima ce učesnici/ce mati priliku da razmijene mišljenja i ideje o budućnosti obrazovanja.

Specifican cilj konferencije je da ponudi jedan međunarodni javni forum za dijalog o značaju znanja i vještina koje smo stekli u vanrednim okolnostima, te usavršavanje istih u cilju postavljanja novih standarada obrazovanja u budućnosti.

Održavanje konferencije će biti i prilika za međunarodnu promociju glavnih istorijskih, kulturnih i prirodnih znamenitosti i ljepota Sarajeva i BiH. 

Ciljevi i zadaci ANN EKS YU

  1. Umrežavanje najboljih nastavnika iz država sa prostora bivše Jugoslavije u cilju saradnje, razmjene ideja i resursa u sferi obrazovanja i vaspitanja te istraživačke djelatnosti iz oblasti obrazovanja, kulture, nauke, sporta.
  2. Povećanje vidljivosti rada i stvaralaštva nastavnika regiona koji imaju moć da motivišu i inspirišu svoje učenike, sa ciljem njihove regionalne promocije, afirmacije i davanja tehničke podrške pri apliciranju za Global Teacher Prize.
  3. Regionalno umrežavanje najboljih nastavnika država biše Jugoslavije u cilju veće vidljivosti i prisutnosti na obrazovnoj mapi svijeta.
  4. Uticaj na stvaranje bolje medijske slike učiteljske profesije putem promocije i afirmacije primjera najboljih učiteljskih praksi iz učionica, lokalne zajednice i angažovanja na nacionalnim i međunarodnim projektima koji su u skladu sa 17 ciljeva održviog razvoja UN.
  5. Pokretanje novih i podrška postojećim međunarodnim obrazovnim projekatima (školski međunarodni projekti, učenička i nastavnička međunarodna takmičenja, obrazovni festivali, konferencije, različiti vidovi onlajn obuka, saradnje i komunikacije, izbori i nagrađivanje najboljih nastavnika i učenika…) koji promovišu mobilnost učenika i nastavnika u ovom regionu u cilju rušenja barijera nastalih tokom devedestih i izgradnje prijateljskih i saradničkih odnosa.
  6. Stvaranje uslova za pokretanje širokih javnih rasprava o temi modernizacije školskih sistema u regionu u skladu sa međunarodnim standardima, potrebama društva i tržišta.
  7. Pokretanje stvaranja zajedničkog sajta, elektronskog časopisa i TV emisija u cilju promocije i afimracije primjera dobrih nastavničkih praksi ovog dijela svijeta.


Biljana Matijević
Diplomirani novinar sa 15+ godina iskustva. Novinarstvo smatra avanturističkim sportom sa beznadežnim Servantesovim entuzijazmom. Optimista.