Okinava institut za nauku i tehnologiju (OIST) poziva zainteresovane dodiplomce, studente istraživače i postdiplomce da se prijave za program istraživačkog stažiranja u Japanu u trajanju od dva do šest mjeseci.

OIST institut, kroz program obrazovanja i istraživanja, nudi zainteresovanim kandidatima mogućnost stažiranja u Japanu, kako bi stekli iskustvo u laboratorijsko-istraživačkim centrima i savladali nove, jedinstvene tehnike. Odabrani kandidati će raditi uz pomoć profesora koji će biti njihovi mentori.

Troškovi kao što su smještaj, prevoz u Japanu, ali i putni su u potpunosti pokriveni. Stažisti će biti smješteni u kampusu ili u njegovoj blizini. Mladim naučnicima će takođe biti pružena pomoć prilikom procesa ovjeravanja pasoša vizama ili lokalne registracije i osiguravanja. Tokom istraživačkog boravka, svaki stažista dobija 2,400 jena na dnevnom nivou za radne dane, što bi predstavljalo predviđenu svotu za lične troškove.

Pravo na aplikaciju imaju dodiplomci, studenti istraživači i postdiplomci koji su na posljednje dvije godine svog akademskog programa. Potrebno je da kandidati imaju dozvolu matičnog univerziteta koji nudi slične naučno-tehnološke programe kao OIST.

Za uspješnu prijavu potrebni su CV, popratno pismo, transkript ocjena, pismo preporuke i vaša fotografija. Prijave se obavljaju elektronskim putem, a odabrani kandidati će o daljem procesu biti obaviješteni najkasnije tri mjeseca nakon isteka roka za prijavu, koji ističe 15. oktobra 2020. godine.

Aplikaciju možete popuniti na ovom linku