U novom izdanju Slobodnog poligona, u nedostatku novih festivalskih dešavanja, slušamo muziku sa prošlogodišnjeg OK Festa. Donosimo priču o tome kako su protekle projekcije filmova sa SFF, koji je ove godine prvi put gostovao u Mostaru. U političkom predahu, diskutiramo o rezultatima ankete Vijeća mladih FBiH, a predstavit cemo i projekat Success Story, kojeg organiziraju mladi aktivisti u Zenici.


Zlatko Karahodžić
Zlatko Karahodžić, saradnik u redakciji OP-a, do sada uređivao rubrike putOpis, Nauka bez bauka, Opuštanje. Autor je emisije Festofonija, te reportaža sa koncerata, a povremeno uređuje i vodi Slobodni Poligon. Diplomirani producent, muzičar, autor, novinar.