„Mladi u fokusu: Vrijeme je za nove omladinske politike“ događaj je koji je u Sarajevu organizovala Westminster fondacija za demokratiju (WFD) u BiH, uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva. Nakon predstavljenog istraživanja „Analiza stanja socijalnog preduzetništva u Federaciji BiH i njegovog uticaja na poboljšanje prilika za mlade upriličene su i diskusije sa mladima iz BiH koji predstavljaju lice promjene, dok se sa donosiocima odluka diskutovalo o mogućim intervencijama u oblasti socijalnog preduzetništva na različitim nivoima vlasti u FBiH. Sistemsko uređenje socijalnog poduzetništva zahtijeva, prije svega, izradu i usvajanje  Zakona o socijalnom poduzetništvu na nivou Federacije Bosne i Hercegovine.

Za razvoj socijalnog preduzetništva neophodna je široka lepeza instrumenata podrške ovom sektoru, uključujući odgovarajuće legislativne, finansijske, edukativne i druge mjere. poručeno je sa ovog skupa.

“Socijalna preduzeća, u okviru šireg spektra mogućnosti, doprinose stvaranju novih prilika za zapošljavanje, naročito marginalizovanih kategorija stanovništva, koje bi uključivanjem na tržište rada mogle postati ekonomski nezavisne. Zbog toga vjerujemo da je socijalno poduzetništvo mogući odgovor na veliku nezaposlenost mladih i motiv da budućnost grade u BiH“, naglasila je dr. Anita Šimundža, ekspert iz oblasti socijalnog poduzetništva.

Na panelu je govorio i predstavnik jednog od najuspješnijih socijalnih preduzeća u BiH – TMP Društva za zapošljavanje slijepih i slabovidih lica Sarajevo koje posluje od 1968. godine i tokom svih ovih godina daje ogroman doprinos zapošljavanju osoba sa invaliditetom od 60 do 100-postotne invalidnosti.

„Sa aspekta mladih osoba koje su socijalno ugrožene one bi pitanje svoje egzistencije mogli riješiti u okviru socijalnih preduzeća čiji bi rad država morala adekvatnije stimulirati, kao npr. da ova preduzeća rade poslove za javni sektor. Na ovaj način bi broj socijalnih slučajeva bio mnogo manji, a država bi u tom smislu i profitirala jer bi imala nove porezne obveznike”, istakao je Armin Hadžić, izvršni direktor TMP-a.

Ovaj događaj je održan uz podršku Britanske ambasade Sarajevo, čiji je jedan od strateških prioriteta stvaranje povoljnijih uslova za mlade u BiH.

„Problemi sa kojima se suočavaju mladi u BiH su dobro poznati, kako mladima, tako i političarima. Ideje poput socijalnog preduzetništva mogu ponuditi put za one koji žele izgraditi bolju BiH tako da mladi, talentovani ljudi ostanu i ovoj zemlji i budu uspješni. Veliko mi je zadovoljstvo što sam imao priliku da razgovaram o nekim od ovih pitanja na predstavljanju ovog važnog istraživanja“, naglasio je Neil Kavanagh, otpravnik poslova u Britanskoj ambasadi Sarajevo.

Kako se čulo tokom diskusije, mladi ljudi u FBiH i BiH su proaktivni, svjesni svih (ne)prilika i spremni za djelovanje u svim situacijama i regijama.

Mladi imaju rješenja ali im trebaju prilike i ovakvi događaji su odlična prilika da se njihovi stavovi čuju na pravoj adresi. Zbog toga, donosioci odluka, na svim nivoima u BiH, imaju obavezu saslušati i uvrstiti prijedloge mladih u procese donošenja odluka“, poručila je Adisa Kokić – Hinović, zastupnica u Parlamentu Federacije BiH.

Socijalno preduzetništvo je prepoznato u okviru Strategije razvoja Federacije Bosne i Hercegovine 2021-2027, koja je usvojena od Vlade FBiH i Predstavničkog doma Federacije BiH. Budući Zakon o socijalnom preduzetništvu FBiH treba da predstavlja opšti okvir kojim se reguliše ova oblast, dok je neophodna harmonizacija niza propisa kako bi isti mogao biti u funkciji podsticanja socijalnog preduzetništva. U zakonu treba precizno definisati uslove pod kojima se može steći status socijalnog preduzeća, ključne aktere u provođenju zakona, odnosno uloge i odgovornosti različitih ministarstava i drugih institucionalnih aktera nadležnih za određena pitanja socijalnog poduzetništva, kao i odgovarajuće mjere podrške socijalnim poduzećima.


Biljana Matijević
Diplomirani novinar sa 15+ godina iskustva. Novinarstvo smatra avanturističkim sportom sa beznadežnim Servantesovim entuzijazmom. Optimista.