Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske raspisalo je poziv za izbor kandidata za dodjelu Svetosavske nagrade nastavnicima, vaspitačima, stručnim saradnicima i školskim bibliotekarima u predškolskim ustanovama i osnovnim školama u školskoj 2022/2023. godini.

Svetosavska nagrada dodjeljuje se za postignute izuzetne rezultate u oblasti vaspitanja i obrazovanja, te doprinos kvalitetnijem vaspitanju i obrazovanju u Republici Srpskoj, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete i kulture.

Svetosavska nagrada se dodjeljuje u obliku povelje i novčane nagrade, u skladu sa osnovnim uslovima i posebnim kriterijumima preciziranim navedenim javnim pozivom.

Kandidate za dodjelu Svetosavske nagrade, zaposlene u predškolskim ustanovama i osnovnim školama na području Republike Srpske, mogu predlagati predškolske ustanove na prijedlog stručnog vijeća ili stručnog tima, osnovne škole i strukovna udruženja vaspitno-obrazovnih radnika.

Rok za dostavljanje prijava na javni poziv za zaposlene u predškolskim ustanovama i osnovnim školama je 15. decembar, dok će javni poziv za izbor kandidata za dodjelu Svetosavske nagrade za zaposlene u srednjim školama biti raspisan naknadno.

Javni poziv za izbor kandidata za dodjelu Svetosavske nagrade dostupan je na portalu Vlade Republike Srpske /www.vladars.net/ – na stranici Ministarstva prosvjete i kulture.


Biljana Matijević
Diplomirani novinar sa 15+ godina iskustva. Novinarstvo smatra avanturističkim sportom sa beznadežnim Servantesovim entuzijazmom. Optimista.