Na području Tuzlanskog kantona počele su pripreme za eksternu maturu. Svi učenici završnih razreda imaju mogućnost da u vrijeme zimskog raspusta usavrše znanje kako bi uspješno položili ovaj vrlo važan ispit.

Učenici znanje stečeno kroz osnovno i srednje obrazovanje pokazuju prilikom eksterne mature, odnosno rezultati njihovog rada biće vidljivi na ovom završnom ispitu koji se vrjednuje prilikom upisa na fakultet. Pripreme za organizaciju Eksterne mature su počele, urađeno je mnogo obaveza i sada se u Pedagoškom zavodu TK nadaju da će sve proći kako je i planirano, kaže za OP Nikola Čiča, direktor Pedagoškog zavoda TK.

“To je za nas izuzetno bitna stvar, jednostavno da se pruži mogućnost učenicima da pored onog što mogu naučiti unutar svojih škola da imaju mogućnost da se nadograde ili ako nešto propuste da mogu da nauče. Zato je za nas bitno da je sam proces mature potakao intenzivniji rad na određenim predmetima koji su pokazali da nisu u dovoljnoj mjeri zadovoljili ono što mi očekujemo od njih i nadamo se da će sve proći u redu.”

Budući da su godinama unazad najlošiji rezultati mature bili iz matematike, fizike i hemije, Medžlis Islamske zajednice Tuzla ove godine organizuje besplatnu pripremnu nastavu za iz navedenih predmeta, ističe Meliha Ahmedspahić, profesorica fizike.

“Već niz godina IZ organizuje instruktivnu nastavu tokom cijele školske godine. Tokom zimskog raspusta organizujemo pripremnu nastavu za eksternu maturu iz matematike, fizike, I hemije. Svi učenici devetih razreda su dobrodošli da zajedno učimo.”

I Richmond Park Međunarodna srednja škola u Tuzli će u periodu od 28. januara do 25. februara 2023. godine realizovati projekat pod nazivom “Besplatna pripremna nastava za eksternu maturu” za učenike devetih razreda sa područja Tuzlanskog kantona. Pripreme će se održavati tokom pet sedmica počevši od 28. 1. 2023. godine. Svake subote sa početkom u 10:00 sati. Planirano je pet školskih časova rada sa nastavnicima u prostorijama ove škole u Tuzli. Cilj projekta je da osposobi učenike završnih razreda osnovnih škola za uspješno polaganje eksterne mature. U sklopu ovogodišnje pripremne nastave, polaznici će biti u mogućnosti besplatno pohađati časove BHS jezika i književnosti, Engleskog jezika, Matematike, Hemije, Fizike, Geografije i Historije.