Da otpad ne mora nužno uvijek biti smeće, već korisna sirovina koja vam može donijeti određena finansijska sredstva, dokazuje i akcija studenata Tehnološkog fakulteta u Banjaluci. U dogovoru sa firmama koje se bave otkupom ambalažnog otpada, studenti ovog fakulteta na ovaj način sebi obezbjeđuju sredstva za troškove upisa i školarinu.

Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci organizuje akciju sakupljanja sekundarnih sirovina i ambalažnog otpada pod nazivom “Otpadom do školarine”. O ciljevima akcije razgovarali smo sa potpredsjednikom Saveza studenata Tehnološkog fakulteta, Goranom Popovićem:

“Cilj akcije je dati priliku studentima Tehnološkog fakulteta da prikupljanjem otpada sebi obezbijede sredstva za troškove upisa i školarine. Drugi, ništa manje značajni ciljevi su: razvijanje navika potrošača da razvrstavaju otpad, jačanje svijesti o upravljanju otpadom, jačanje svijesti o očuvanju životne sredine, doprinos razvoju tržišta sekundarnih sirovina i jednostavno podsticaj mladih ljudi da svjesno utiču na zaštitu životne sredine.”

Za ovu akciju, firme koje su uzele učešće u ovoj akciji  za studente Tehnološkog fakulteta nude poseban podsticaj, odnosno, prodajnu cijenu uvećanu za 10% na ukupan iznos novca od prikupljenog otpada koji se može skupiti na tri načina:

“Prvi način je lično, tako što pojedinačno odu sa svojim otpadom u sjedište firme i za tu količinu otpada koju su donijeli dobiju sredstva u gotovini. Drugi način je da to urade kolektivno, grupa studenata koja prikupi otpad, odnese ga u sjedište firme te za tu uslugu dobiju gotovinu. Uslov da bi dobili popust je da prikažu studentsku knjižicu tj. indeks prilikom predaje sirovine. Treći način je kolektivno prikupljanje u saradnji sa Studentskim savezom Tehnološkog fakulteta gdje bi se postavili reciklažni kontejneri u okolini fakulteta i tu bi se određeni period skupljao otpad, te bi Savez studenata to prevezao u sjedište firme a sredstava bi bila uplaćena žiralno na račun Saveza studenata a mi bi to kasnije iskoristili za školarinu studenata koji su učestvovali u projektu.”

Studenti mogu prikupiti sirovine metalnog porijekla: željezo, olovo, bakar, aluminijum, inoks, nerđajući čelik te staklo, papir i plastiku.

Više informacija na:

https://tf.unibl.org/otpadom-do-skolarine/?jezik=lat