Mladi u Kantonu Sarajevo do kraja ovog mjeseca mogu aplicirati na Javni poziv za utvrđivanje liste reda prvenstva za kupovinu stanova po osnovu predinvestiranja, koji je objavilo Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture KS.

Kako je pojašnjeno iz Ministarstva, za razliku od subvencionisanja kupovine stanova za mlade određenim novčanim iznosima, što je bila praksa prethodnih godina, novi model predinvestiranja obezbjeđuje kupovinu stanova po znatno povoljnijim cijenama za ovu populaciju.

Ovom Javnom pozivu prethodio je javni poziv na kojima su se mogli javiti i privatni investitori koji su spremni učestvovati u ovakvom modelu.

“Nažalost, nije nam se javio očekivani broj privatnih investitora i nismo zadovoljni sa tim. Prijavila su se svega tri firme koje su zadovoljavale uslove. Po tom osnovu dobili smo 13 stanova. Najveći broj stanova, njih 100, obezbijeđen je preko kantonalnih stambenih fondova, što znači da nam je ove godine, po ovom projektu na raspolaganju 113 stanova.” – istakao je ministar Enver Hadžiahmetović.
 
Privatne firme su obezbijedile četiri stana na Ilidži, sedam stanova u Buća Potoku i dva stana u Vrtovima Riverine.

Fond KS za izgradnju stanova je ponudio 30 stanova u Vogošći, u naselju Rosulje, 50 stanova u centru Ilijaša i 20 stanova u naselju Šip, opština Centar.

Uslovi za apliciranje po ovom Pozivu su starosna dob između 18 i 38 godina, da su državljani BiH, da imaju prebivalište u KS te da ne posjeduju nekretninu u svom vlasništvu.

Komisija će bodovati stručnu spremu aplikanata, broj članova domaćinstva, dobivene priznate nagrade, invalidnost, pripadnost boračkim populacijama. Prednost će imati bračni, odnosno, vanbračni partneri.

“Veličina stanova se kreće od 31 do 86 kvadratnih metara, čija je cijena od 56.000 KM do 165.000 KM. Kada umanjimo njihove cijene sa po 25 000 KM, koliko će Kanton Sarajevo predinvestirati za svaki stan, tada će se cijene kretati od 31 000 KM do 140.000 KM za najskuplji stan.” – pojasnio je ministar.

Oglas će biti otvoren 30 dana odnosno do kraja septembra, nakon čega će nadležna komisija provesti proceduru i potom će resorni ministar utvrditi konačnu listu mladih koji će ostvariti ovo pravo.