Navike srednjoškolaca se polako ali sigurno mijenjaju. U Hercegovini je manje djece zainteresovano za gimnazije, a više za stručna zvanja. To prepoznaju i škole te djeci nude nova zanimanja. Jedna od njih je Srednja ekonomska i ugostiteljsko-turistička škola iz Mostara koja od iduće godine uvodi novi smjer.

U Srednjoj ekonomskoj i ugostiteljsko-turističkoj školi u Mostaru svjesni su činjenice da je reforma obrazovanja nužna. Digitalni marketing – novi je smjer koji od iduće školske godine uvode. Ove inovacije potiču učenike na upis, a predmeti koji će se izučavati trend su u savremenom svijetu. Edisa Šahović, profesorica ekonomskih predmeta u Srednjoj ekonomskoj i ugostiteljsko-turističkoj školi u Mostaru pojašnjava za OP o čemu se zapravo radi.

“Web dizajn, grafički dizajn, biznis planiranje i upravljanje, brendiranje, finansije. U stvari, skraćeno rečeno, to su predmeti gdje se učenici osposobljavaju kako preduzetnički razmišljati, menadžerski upravljati, marketinški predstavljati i na kraju finansijski analizirati”.

Ako se ide ukorak s vremenom, prate trendovi i osluškuje tržište, onda se otvara prostor za pravu praksu. Vrijeme kada su učenici na praksi, nerijetko, bili tek nijemi posmatrači i obavljali poslove koje sa strukom nisu imali nikakve veze je prošlost. Ova srednja škola učenicima je osigurala praktičnu nastavu u IT kompaniji gdje će, zaista, steći stvarno znanje, što potvrđuje i Valerija Ereš, predstavnica IT kompanije Zen-Dev Mostar.

“Pomagat će našem marketing timu kako bi poboljšali naš marketing,a i kako bi oni stekli praktično iskustvo i tako vidjeli zapravo šta znači raditi u marketing Odjelu, što je to ono što oni uče svakog dana”.

Prava praksa puno olakšava prve prilike za posao. To nam kaže i Ilhana Džeko, studentica Fakulteta informacijskih tehnologija Univerziteta Džemal Bijedić Mostar.

“Na praksi smo imali zadatak koji je obuhvatio zaista sve realistične aspekte koji nam trebaju u svakodnevnom poslu što se mene tiče, to mi se isplatilo jer sve što sam naučila makar i površno mogla sam primijeniti kasnije kad sam se zaposlila kao softver developer”.

Reforma u obrazovanju u Bosni i Hercegovini je neophodna. Mora se raditi na usklađivanju potreba tržišta. Promjene u trendovima upisa u srednje škole primjećuje je i ministar obrazovanja HNK Rašid Hadžović.

“Nama je želja da se ljudi obrazuju i dalje, da imamo visokoobrazovane kadrove, ali u svakom slučaju zabilježili smo da je smanjen broj učenika i upisa u gimnazije, a da se povećava broj učenika koji se upisuju na primjer u elektro školu i građevinsku”.

Atraktivne su i mašinska, te medicinska škola. Želja je i da se učenici privuku više zanatima, no to ide nešto sporije. Kako bilo, djeca, ali i roditelji su shvatili da stručne škole daju više prilika za zapošljavanje, a manje godina provedenih na burzi rada.