Inovacioni centar Banja Luka uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih država u Bosni i Hercegovini realizuje projekat #GetTogetherEntrepreneurialCamp. Cilj preduzetničkog kampa jeste pružanje podrške za razvoj i jačanje preduzetničkih kapaciteta učesnika kampa u svrhu njihovog osposobljavanja za razvoj vlastitog biznisa, a sve to u cilju razvoja preduzetništva u Bosni i Hercegovini.

Pripremila Biljana Matijević, novinarka OP-a.

Izabrani kandidati će imati priliku da učestvuju u bogatom programu obuke o preduzetništvu, ali i da učestvuju u sportskim i raznim drugim zabavno rekreativnim aktivnostima.

Ko može učestvovati?

Pravo učešća imaju mladi (18 do 25) godina koji dolaze iz sljedećih mjesta: Federacija BiH: Unsko-sanski kanton; Tuzlanski kanton; Zeničko-dobojski kanton; Srednjobosanski kanton; Kanton 10; Republika Srpska: Istočna Hercegovina, Regija Birač (Srebrenica, Bratunac, Zvornik i Šekovići) i Prijedorska regija.

Kako se prijaviti?

Da bi se prijavili za učešće, neophodno je da popunite prijavu. Prijave su otvorene do 15.10.2021. godine.

Program kampa

Kamp će se odvijati u turističkom kompleksu Eko Fis na Vlašiću u periodu od 15.-19. novembra. Na kampu će učesnici razvijati poslovne ideje u skladu sa LEAN Startup metodologijom uz mentorsku podršku. Detaljan program kampa možete pogledati ovdje.