Izložba “Bosna i Hercegovina u prethistorijsko doba” Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine po prvi put nakon 1992. godine ponovo je otvorena za javnost. Autorica izložbe je Andrijana Pravidur. Opširnije pogledajte u videu Zlatka Karahodžića.


Zlatko Karahodžić
Zlatko Karahodžić, saradnik u redakciji OP-a, do sada uređivao rubrike putOpis, Nauka bez bauka, Opuštanje. Autor je emisije Festofonija, te reportaža sa koncerata, a povremeno uređuje i vodi Slobodni Poligon. Diplomirani producent, muzičar, autor, novinar.