Uz finansijsku podršku zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope „Horizontal Facility
za Zapadni Balkan i Tursku 2019 – 2022“, a kroz projekat „Promocija različitosti i jednakosti u
Bosni i Hercegovini“, 15. novembra je počela „Klinika iz međunarodnog i evropskog prava
ljudskih prava“.


U ovom projektu su mogli učestvovati studenti svih pravnih fakulteta u Bosni i Hercegovini.
Tema ovogodišnje klinike je „Međunarodno i evropsko pravo s obzirom na prava LGBTI osoba“.
Klinika će trajati nešto više od mjesec dana, tj. do 17. decembra, a u sklopu iste održat će se i online
kurs Programa obrazovanja Vijeća Evrope u oblasti ljudskih prava za pravnike (HELP) o borbi
protiv rasizma, ksenofobije, homofobije i transfobije.
Prof. dr. Amila Ždralović, prodekanesa za naučno-istraživački rad, na otvaranju Klinike, u svom
uvodnom obraćanju u ulozi predstavnice Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, iskazala je
svoje zadovoljstvo što će ovako značajna tema biti predmetom izučavanja učesnika Klinike.
Prodekanesa je istakla značaj obrazovanja na ovom polju ljudskih prava, u nadi da će, u konačnici,
tema prava LGBTI osoba naći značajnije mjesto u kurikulumima pravnih fakulteta u Bosni i
Hercegovini.
Predstavnik Evropskog udruženja studenata prava Sarajevo (ELSA Sarajevo) Armin Fuka,
zahvalio se predstavnicima Evropske unije i Vijeća Evrope i profesorima i profesoicama Pravnog
fakulteta Univerziteta u Sarajevu, te poželio sreću polaznicima i polaznicama Klinike u proširenju
njihovih znanja o ljudskim pravima.
Kliniku je službeno otvorenom proglasila Loreta Vioiu, zamjenica šefice ureda Vijeća Evrope u
Sarajevu. Tom prilikom rekla je da se raduje što ovakav projekat imamo priliku održati i na
Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.


Više informacija o HELP kursu „Borba protiv rasizma, ksenofobije, homofobije i transfobije“, koji
je preveden na B/H/S jezik i prilagođen lokalnom kontekstu, kao i o ostalim HELP kursevima
Vijeća Evrope, koje su od iznimnog značaja za studente prava, sudije, tužioce, i ostale
pravnike, iznijele su prof. dr Džamna Duman i Valentina Boz, projektna menadžerica u Vijeću
Evrope. Prof. dr. Duman razvila je diskusiju sa studentima o osnovnim pojmovima HELP
kursa, gdje su studenti pokazali svoje interesovanje, te aktivno učestvovali i iskazivali svoja
mišljenja, te pokazali želju za novim saznanjima u ovoj oblasti. Valentina Boz je ukazala na važnost
ove teme, te stalnog profesionalnog usavršavanja na ovom polju, te pokazala studentima/cama
mogućnosti koje pruža web stranica Vijeća Evrope i kakve HELP kurseve nudi, s posebnim
osvrtom na HELP kurs „Borba protiv rasizma, ksenofobije, homofobije i transfobije, koji je javno
dostupan za sve zainteresirane.
Evropsko udruženje studenata prava Sarajevo (ELSA Sarajevo) korisnik je zajedničkog programa
Evropske unije i Vijeća Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022“.
Stavovi izraženi u ovom tekstu odgovornost su autora i ne predstavljaju zvanične stavove Evropske
unije i Vijeća Evrope.


Biljana Matijević
Novinarstvo smatra avanturističkim sportom sa beznadežnim Servantesovim entuzijazmom. Optimista.