U novom izdanju Festofonije slušamo o dva festivala u Tuzli, “Moja prva knjiga” i “Festival mladih” sa kojeg nam razgovor sa članom organizacionog tima donosi kolegica Amina Tulumović, a pored toga slušamo koja nas muzička dešavanja očekuju u narednom periodu.


Zlatko Karahodžić
Zlatko Karahodžić, saradnik u redakciji OP-a, do sada uređivao rubrike putOpis, Nauka bez bauka, Opuštanje. Autor je emisije Festofonija, te reportaža sa koncerata, a povremeno uređuje i vodi Slobodni Poligon. Diplomirani producent, muzičar, autor, novinar.