U Tuzli je održan 2. Samit mladih u okviru kojeg je potpisan Memoranduma o partnerskom razumijevanju i strateškoj saradnji, kojim se nastoji kreirati i proširiti zajednički plan u narednih pet godina, a sve s ciljem apliciranja Tuzlanskog kantona na konkurs za evropsku prijestolnicu mladih 2025-2026. godine.

U okviru Samita mladih u Tuzli potpisan je Memorandum o partnerskom razumijevanju i strateškoj saradnji između Vlade Tuzlanskog kantona, Univerziteta u Tuzli, Vijeća mladih i omladinskih organizacija kojim se nastoji kreirati i proširiti zajednički plan u narednih pet godina, a sve sa ciljem apliciranja Tuzlanskog kantona na konkurs za Evropsku prijestolnicu mladih. Samit je nastavak projekta Festivala mladih koji u gradovima i općinama TK od augusta okuplja organizacije, institucije, pojedince, različite nivoe vlasti i privatni sektor oko ideje razvoja svih uslova za život i ostanak mladih u TK i Bosni i Hercegovini.

Na Samitu mladih smo predstavili Memorandum o saradnji za koji očekujemo da ga sve strane verifikuju. Tek sada trebamo da krenemo u pripremu aplikacije za Evropsku prijestolnicu mladih i da zajedno sa predstavnicima vlasti i omladinskim organizacijama u februaru ili martu 2023. godine predamo aplikaciju i nadamo se da ćemo proći sva tri kruga i na kraju dobiti taj status.“, kaže Amir Zonić, koordinator projekta „Festival mladih“,

Svake godine novi evropski grad dobiva priliku da predstavi svoje inovativne ideje, projekte i aktivnosti kojima je cilj podići glas mladih i donijeti novu perspektivu u sve aspekte života. Od javnog prijevoza i infrastrukture, preko kulturnih i obrazovnih programa i kreiranja demokratske politike, naslov Evropske prijestolnice mladih poziva gradove širom kontinenta da razmisle kako komuniciraju sa mladima i uključuju ih.

“Mi smo u takvoj poziciji da šta god krenemo raditi, puno će nam značiti i vidjet će se. Ta evropska prijestolnica mladih nije prestižna titula za najuspješnije nego za one koji imaju najveću mogućnost prosperiranja kroz sam proces.”, ističe Amir.

Ivana Mijatović, ministrica kulture, sporta i mladih Tuzlanskog kantona, naglašava važnost podrške mladima. “Mislim da je to veliki iskorak i podrška mladim ljudima da pokažemo koliko nam je stalo. Ono što je bitno i važno za iskoristiti jeste da imamo Strategiju razvoja mladih TK 2020-24. godina i sve one probleme koje smo detektovali u proteklom periodu, sve ono sa čime se mladi suočavaju, šta su njihove misije, vizije, ciljevi, izazovi.. pomoći će nam u izradi noog strateškog dokumenta za mlade sa područja TK.”

Ministarstvo kulture, sporta i mladih TK bit će servis koji će pružiti neophodnu podršku realizaciji ovog, ali i svih drugih projekata omladinskih udruženja i organizacija koji za cilj imaju animiranje pozitivnih ideja mladih ljudi. Ključno je da mladi imaju jednake mogućnosti da oblikuju društveni, ekonomski i politički život u kojem žive. O perspektivama mladih i povezivanju sa svijetom ovom je prilikom govorila i ambasadorica Kraljevine Švedske u BiH, Johanna Strömquist, koja je ukazala na važnost usmjeravanja svih napora ka cilju, a on je kandidatura za titulu Europske prijestolnice mladih.

“Ja lično mislim da je to zaista realistično, ali ja nisam ta koja odlučuje. Čak i ako nije realistično, to je neka svrha svega toga jer kada postavite cilj, onda idete prema tom cilju. Sretna sam da Tuzla ovo radi jer treba podržati mlade ljude.”, kaže Johana Stromquist, ambasadorica Kraljevine Švedske u BiH

Prošlogodišnji festival inicirao je okupljanje fronta omladinskih organizacija, omladinskih radnika, institucija, kulturnih institucija, ove godine cilj i želja svih organizatora jeste da se taj front dodatno proširi i obogati, te da on dobije i institucionalnu snagu.