U Banjalučkon Domu omladine prezentovano je nekoliko projekata koji će biti realizovani u okviru koncepta “Banjaluka ljudskog lica”, a namijenjeni su građanima svih generacija, njihovim potrebama i interesima u svim sferama života.

U prioritetima koncepta “Banjaluka ljudskog lica” je briga za djecu i mlade kroz različite edukativne programe iz oblasti nenasilnog ponašanja, polnog i reproduktivnog zdravlja, ali i oživljavanje Doma omladine. Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić istakao je da je partnerstvo sa nevladinim sektorom jedan od najvažnijih elemenata ovog programa.

“U prioritetima tog koncepta je briga za nekoliko fokusnih kategorija, znači za djecu i mlade kroz različite programe, edukativne iz oblasti nenasilnog ponašanja, spolonog i reproduktivnog zdravlja i slično. Drago mi je da imamo partnerstvo sa nevladinim sektorom. To je jedan od važnih elemenata ovog programa, da su nevladine organizacije i udruženja prihvatile partnerstvo, išle sa inicijativama, uradile kreativni dio, dale prijedloge kako pristupiti do ovih pomenutih kategorija građana. Ujedno, danas se nalazimo u Domu omladine koji je jedan od fokusa ovog programa, da ga revitalizujemo, angažujemo. da on pulsira, da živi, da se u njemu dešava više dešavanja. Ovdje je već nekoliko novih projekata i prostora osmišljeno uz stare korisnike i nekoliko novih i nadam se da će ovo biti prostor koji će sada sa mnogo više sadržaja živi i da privlači mlade a za sve ostale projekte i ideje smo itekako otvoreni.”

Jedna od organizacija koja je predstavila projekte iz oblasti zdravih stilova života, jeste i „Perpetum mobile“. Izvršni direktor Ilija Trninić rekao da će ta organizacija provoditi projekat u saradnji sa svih 16 srednjih škola na području grada Banjaluka.

“Organizujemo različite i zanimljive programe za mlade ljude uz nadzor njihovih nastavnika, odnosno, profesora kako bi se radilo na spriječavanju nasilja među mladima pogotovo vršnjačkog nasilja koje je sve aktuelnije na ovim prostorima, ne samo u Banjaluci već uopšte i u regionu.  Radimo i na promociji zdravih životnih stilova, odnosno, zdravih životnih vrijednosti. Imamo još jedan projekat gdje pokušavamo da razvijemo kulturu dijaloga među mladim ljudima da kritički, činjenično potkrijepe svoje mišljenje, da argumentuju i da na neki način krenu u neki vid zdrave komunikacije koja će takođe spriječiti neke negativne pojave kao što je nasilna komunikacija što može dovesti do konflikata.”

Aleksandra Štrbac, izvršna direktorica organizacije “Zdravo da ste”, rekla je da su u toku dva projekta “Mjesne zajednice prijatelji djece” i “Seksualno i reproduktivno zdravlje djece”.

“Prije svega govorim o projektu “Mjesne zajednice prijatelji djece”, u pet mjesnih zajednica se provodi ovaj projekat: Borik, Centar, Obilićevo, društveni centar Rosulje i Bulevar za sada. Iskoristiću priliku da pozovem djecu i roditelje da pogledaju na svojim mjesnim zajednicama raspored naših aktivnosti i da se uključe jer smo planirali da tu vrstu aktivnosti razvijamo zajedno sa gradom i da slušamo šta je potrebno, otvoreni smo da prilagođavamo aktivnosti onome što je potrebno. Drugi program se odnosi na  seksualno i reproduktivno zdravlje, odnosno, obrazovnim potrebama koje oni imaju za tu specifičnu temu. Ponudićemo obrazovne programe za djecu osnovnoškolskog uzrasta i srednjoškolskog uzrasta i za posebne kategorije djece kojima je potrebno prilagoditi taj obrazovni program.”

Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima provodi dva projekta u okviru programa „Banja Luka ljudskog lica“. Gordana Ilić, koordinator Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima, rekla je da su u toku projekti “Socijalno preduzetništvo, prepreke i perspektiva” kojim žele da pokažu vidljivost svojih korisnika u zajednici i njihov potencijal.

“Mi smo u okviru programa Banjaluka ljudskog lica išli sa dva projekta, jedan je već u drugoj polovini a to je  “Socijalno preduzetništvo, prepreke i perspektiva”. S tim projektom smo išli zato što imamo zaštitnu radionicu za izradu ekoloških igračaka kako bi pokazali vidljivost naših korisnika u zajednici, njihov potencijal. Mi radimo sa našim korisnicima ekološki proizvod, konkurentan na tržištu i mislim da je vrijedan pažnje. U novembru ćemo donirati škole, vrtiće, udruženja sa paketima didaktike da se u svakoj školi nađe naš proizvod koji je ekološki i koji je veoma važan za razvoj djece.”