Uz redovnu rubriku Draga mama, predstavljamo vrijednu ekipu Omladinskog programa BH radija, donosimo priče o inovativnom nastavniku matematike iz Zubotehničke škole u Sarajevu i Fejsgrup radionicama o zaštiti i prevenciji nasilja na internetu, a donosimo i pregled kulturnih dešavanja iz Tuzle i novih projekata Rock škole iz Mostara.