Kritika Mirze Skenderagića: „Othello“

Na sceni Sarajevskog ratnog teatra, čiji repertoar trenutno djeluje najraznovrsnije i kvalitativno najstabilnije kada su u pitanju sarajevska pozorišta, premijerno je izvedena predstava „Othello”, koprodukcijski projekat SARTR-a i Ulysees kazališta, po tekstu Williama Shakespearea, a u režiji Oksane Dmitriijeve iz Ukrajine, koja uprkos gubljenju ambijentalnog segmenta, ipak predstavlja repertoarski dobitak. Zamišljena kao, prije svega, ambijentalna predstava odigrana u tvrđavi Minor na Malim Brijunima, sada se morala prilagoditi uobičajenoj pozorišnoj izvedbi, što je u mnogome utjecalo na cjelokupni doživljaj njenog svijeta koji počiva na osjećaju izolovanosti, ali i koji priziva životinjsko okruženje i sjedinjuje sa njim ljudske „morske“ bolesti – ljubomoru i osvetu. Dok glumci postepeno počinju nalikovati na životinje, suptilnim oglašavanjem i oslobađanjem divlje požude, predstava u prvom dijelu zapada u dramaturški limb u kojem ne uspijeva do kraja probuditi željenu atmosferu intrige i apsurda, usporavajući ritam i sve nade polažući u tekst i glumačku igru. U drugom dijelu, kada oživi mizanscen u zaista originalnoj i iznimno funkcionalnoj scenografskoj postavci, kada glumci pronađu odgovarajuću međusobnu energiju, kada muzička kulisa zajedno sa scenskim zvukovima obuzme prostor jezom, tada predstava ostvaruje svoj istinski smisao, sa Othellom izgubljenim u postratnoj oluji.

Kako se ova Shakespeareova tragedija bavi ratom, odnosno postratnim stanjem nemira, onda se produkcijska odluka o angažmanu rediteljice iz Ukrajine, kao i koprodukcijska saradnja sa SARTR-om koji je i sam nastao u jednom takvom trenutku, pokazala kao iznimno potrebna i hrabra, uz idealnu kreativnu okolnost postavke predstave u tvrđavi Minor na Malim Brijunima. Predstavu i otvara rat, koreografsko „zbijanje“ vojničkih redova Inne Falkove, koje uz agresivan glumački nastup te mračnu i dinamičnu muzičku podlogu kompozitorke Kateryne Palachove, čak i ovdje na početku nedovoljno tonski prisutnu, što je opet stvaralački prostor dizajnera zvuka Davora Rocca, najavljuje stilizovano i originalno čitanje, čija savremenost ne dolazi sa uobičajenim rediteljskim rješenjima, npr. mikrofonima ili još savremenijim, odnosno uopštenijim songovima, već sa jedinstvenim teatarskim jezikom. Ako se ovome otvaranju dodaju i uloga svjetla Nedima Pejdaha, kostimografija futurističkih, a istovremeno apsurdnih odora te scenografija kao ključni element koncepta zatvorenosti i ugroženosti, u dvostrukom potpisu Myhaila Nikolaeva, publika će apsolutno zaboraviti da nije na Brijunima. Već sami početak pokazuje i radikalan dramaturški štrih Nejre Babić, koji smanjuje ionako mali broj likova, što nije uobičajeno za Williama Shakespearea, a među kojima je posebno uočljiv senator Brabanzio koji je vrlo zastupljen na početku drame, što svakako doprinosi preciznijem razumijevanju uspostavljenog svijeta. Također, svjetlo u otvaranju izdvaja Othella (igra ga Ermin Bravo) koji se sa ubačenim predstavljanjem publici: „Ja sam Othello, Maur, venecijanski general“, nameće kao centralni lik, ali i suptilno, ruši „četvrti zid“, što će postati dramaturško pravilo u trenucima kada likovi pokušavaju opravdati svoje postupke. Ovo rješenje naravno proizilazi iz samog komada u kojem je sveprisutan „objektivni“ pripovjedač, ali i kojeg određuju Shakespearovi unutrašnji motivacijski monolozi, kao najave radnje te moralna propitovanja ličnih odluka, što je posebno izraženo kod najkompleksnijeg lika, Iage (igra ga Alban Ukaj).

S vremenom će oslabiti početno prepuštanje Othellovom zovu i povjerenje teatarskom trenutku predstave, s obzirom da će se rediteljica u potpunosti posvetiti tekstu, donosno dijaloškim scenama i glumačkom prenošenju informacija. Dobar dio nastavka predstave će proteći u istom ritmu i tonu, usporeno i ravnodušno i uskoro će se izgubiti noarovski osjećaj misterije zakulisnih igara. Poseban akcenat će autorska ekipa staviti na požudu, i to ne samo na onu između Othella i Desdemone (igra je Ana Marija Brđanović), već će cjelokupni scenografski prostor svojevrsne kasarne ispuniti životinjska požuda, koja će upravljati likovima više nego ljudska ljubav. S jedne strane će likovi biti osuđeni na vojničke krevete koji po potrebi postaju rešetke i kavezi, dok će s druge, uporno dozivati vanjski svijet džungle i neukrotive prirode. Dok se taj vanjski svijet na Brijunima zasigurno nemetao sam i prodirao kroz zidove tvrđave, ne samo oglašavanjem životinja, nego i čovjekovom postojanošću ispod zvjezdanog neba, na sceni Sarajevskog ratnog teatra se on morao stvoriti u metaforičkom obliku, pa će glumci svako malo oponašati životinjske zvukove i kretnje, ali i oslobađati nesputanu seksualnost. Postepeno će ponovno oživjeti mizanscen, glumci će intenzivirati svoju igru, odnosi među likovima će se ubrzano usložniti, brodski bokobrani će ispuniti scenu, kao pratnja, kao teret i kao prijetnja, kreveti će dobijati nove oblike, zvukovi će opet stidljivo ubrzavati tempo i crno-bijelo teatarsko bojno polje će se pripremati za konačni tragični čin. Dok će muzička kulisa stidljivo nastojati psihološki uokviriti prostor izolovanosti i neizbježnosti, zvukovi koji će nastajati na sceni, poput onoga najprimamljivijeg, koji glumci stvaraju prevrtanjem bokobrana ispunjenog pijeskom, istovremeno će asocirati na morske valove, ali i na kopanje i zatrpavanje. Tako će ovaj zvučni dio predstave gotovo pronaći svoj samostalni radiodramski put, pa ostaje žal što njegova uloga u predstavi nije dinamički izraženija. Negdje između crnog i bijelog, u predstavi će se pojavljivati šareni simboli ljudskog apsurda, poput recimo lutke na napuhavanje, koji će popuštati okove ove aristotelovske tragedije i sjedinjavati je sa banalnošću savremenog čovjeka, mahom vojnika. Ne treba zaboraviti niti ulogu crnih kesa za smeće u filmu, koja je simbolistički namjerno ili slučajno preuzeta iz teksta, i to već iz prve pojave kada Roderigo kaže Iagi: „ti, što mojom kesom raspolažeš ko svojom“, a koje će služiti za gušenje ili za hvatanje zraka, po potrebi. U konačnici, neće biti apsolutno razjašnjeno u kakvom teatarskom prostoru se likovi zapravo nalaze, da li je to kasarna, brod, napušteni otok, ili svo troje, što će možda djelovati zbunjujuće na gledatelja, ali će ga i poticati na propitivanje.

Ispreplitanjem životinjskog i ljudskog, požude i ljubomore, rediteljica nastoji pronaći manijakalno, što glumci u svojoj igri u najvećoj mjeri i uspijevaju. Naime, ono što počne kao nevina, banalna igra zavođenja i laganja, uskoro će prerasti u izbezumljeno tumaranje mračnom stranom ljudske psihe, i to isključivo zahvaljujući glumcima, Erminu Bravi i Albanu Ukaju, prije svih, koji će edipovski zaslijepiti svoje likove i prepustiti ih ljubomori, sumnji i oholosti. Bravo će Othella graditi kao glavnog muškarca u džungli, punog hrabrosti koju je već dao i ljubavi koju tek treba podijeliti, koji zavodi i osvaja nasilno i agresivno, ali koji se ludilu i mržnji prepušta jednako lako kao i strasti i sreći. Bit će nešto u tom liku čudno i crno još i puno prije buđenja zla, što će Bravo diskretno dodavati svojim kretnjama, prilikom ljubljenja i u ophođenju. Nasuprot njega, a krenuvši od anđela u bijelog potkošulji, Iago će igrati tiho i mirno, gotovo filmski, bazirajući se na detalje, kao što je recimo lupkanje po glavi u zadnjoj sceni, zadržavajući svog lika na putu bez promjene, ali i bez definisane motivacije, baš onako kako ga je Shakespeare i zamislio. U ovome procesu nadmetanja dobrog i zlog, cjelokupni ansambl će pronaći svoje mjesto i vjerno ga čuvati, a posebno će se istaknuti Jasenko Pašić kao Roderigo, ubogi i pognuti starac u tijelu mladića, sa bokobranom kao kamenom oko vrata.

„Blizu je more“, ponavljat će likovi u posljednjoj sceni, čekajući druge brodove i sluteći novi rat. Tada će postati jasno da je rat zapravo u čovjeku, a ne u morskim dubinama, i da ga on nosi sa sobom gdje god da krenuo.
Foto: SARTR


Mirza Skenderagić
Mirza Skenderagić je rođen u Sarajevu 1986. godine. Diplomirao je žurnalistiku na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu 2009. godine, a 2018. dramaturgiju na Akademiji scenskih umjetnosti, također u Sarajevu. Dobitnik je stipendije Fondacije Karim Zaimović za 2014. godinu. Njegov dokumentarni film “Ja mogu da govorim” osvojio je Zlatnu jabuku na 13. bosanskohercegovačkom filmskom festivalu u New Yorku, te priznanje na Pravo Ljudski Film Festivalu 2016. godine. Za dramu “Probudi me kad završi“ 2016. godine osvojio je Heartefactovu nagradu za najbolji regionalni savremeni angažovani dramski tekst. Objavio je veliki broj autorskih tekstova, studija, eseja, filmskih, književnih i teatarskih kritika, recenzija, intervjua i kratkih priča. Trenutno je član redakcije Dramskog i dokumentarnog programa Radija BiH.