Srednjoškolci i osnovci u Tuzlanskom kantonu ove školske godine neće polagati eksternu maturu. Odluka je ovo Aktiva direktora i ministarstva obrazovanja i nauke TK. Izuzetak su tehničke srednje škole koje će imati interni dio mature, odnosno odbranu maturskog rada i stručni predmet. S druge strane šta je sa studentima, kako će ova akademska godina biti završena? Da li je Univerzitet u Tuzli odlučio kako će studenti polagati ispite?

Pripremio novinar OP BHRT-a Azur Delić

Studentski parlament Univerziteta u Tuzli uputio je jasan zahtjev: žele bezuslovni prelazak u novu akademsku godinu za sve studente. Osim ovog zahtjeva studenti su zahtijevali i obustavu plaćanja Studentskom centru za period u kojem nisu boravili u njemu. Zahtjevi studenata bili su upućeni Senatu, koji ih je prošle sedmice i usvojio, objašnjava Ahmet Bulić, član predsjedništva Studentskog parlamenta Univerziteta u Tuzli:

”Ono što moram sa zadovoljstvom istaći jeste da je ovaj zahtjev podržan od Senata i da nismo imali nijedan glas protiv, a bila su dva prijedloga: drugi je bio da se donošenje ove odluke prolongira sedmicu i dvije i ovaj zahtjev o bezuslovnom prelasku je podržan.”

Zahtjev će sada biti upućen Skupštini TK koja, prema posljednjim informacijama, zasjeda 28. maja i tada će razmotriti ovaj zahtjev studenata te ga ili prihvatiti ili pak odbiti. S druge strane studenti su itekako ogorčeni jer nisu imali parcijalne ispite, kao ni aprilski rok. Ispiti se ipak mogu očekivati početkom juna, procjene su Studentskog parlamenta Univerziteta u Tuzli. Sada se očekuje i sastanak rektorice i predstavnika Kantonalnog kriznog štaba kako bi se usaglasilo izvođenje samih ispita.

Ahmet Bulić, Studentski parlament UNTZ

Senat je podržao i zahtjev da se ne plaćaju usluge Studentskog centra u periodu kada ga studenti nisu koristili. Poznato je da je jedan od studentskih paviljona bio korišten kao karantin. Mnogi studenti ogorčeni su ponašanjem rukovodstva Univerziteta koje nije davalo nikakve informacije tokom pandemije korona virusa, uz jedinu poruku studentima: sjedite i učite. No, ukoliko Skupština kantona usvoji odluku o bezuslovnom prelasku u novu akademsku godinu to će studentima olakšati težak period koji je iza njih. Zbog pandemije koronavirusa bili su uskraćeni za mnoge aspekte studiranja. S druge strane kada su u pitanju srednje škole, stvari se već finaliziraju. Eksterne mature neće biti za sve, ali hoće za one kojima je ona potrebna, kaže Hariz Agić, stručni savjetnik za obrazovanje Pedagoškog zavoda TK:

”Rješenja su u fazi finaliziranja, ali idu u pravcu da mature u srednjim školama budu održane za one učenike koji se prijave da imaju diplomu sa kompletnom maturom. To će biti organizovano u skladu sa svim odredbama kriznog štaba, zaštitna maska itd. Ovo će biti samo za učenike koji se sami prijave i koji hoće da studiraju vani jer vani se ne može studirati ako nemate položenu maturu. Imamo iskustva iz ranijih godina…”

Hariz Agić, Pedagoški zavod TK

Iz ministarstva obrazovanja i nauke TK objašnjavaju da će upis u srednje škole ići po redovnoj proceduri, kao i upis na fakultete, uz poštivanje epidemioloških mjera i dužim rokom za upis nego što je to do sada bio slučaj.