Fondacija Muharem Berbić organizovala je treću Konferenciju mladih u BiH, koja predstavlja nastavak iste priče započete u decembru 2019, godine. Nakon prve Konferencije mladih u BiH, održane u Sarajevu, druga konferencija upriličena je u Ilijašu, a ove godine domaćin Konferencije bila je Opština Kiseljak.

„Treća konferencija mladih u Bosni i Hercegovini“ predstavlja jedinstven događaj koji Fondacija nastoji održavati u kontinuitetu. Na prethodne dvije konferencije kao i ovoj okupljen je veliki broj mladih, predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti, predstavnika međunarodnih organizacija, mladih aktivista, pruživši im mogućnosti da zajedno razgovaraju o osnovnim problemima sa kojima se suočavaju mladi, ali i osnovnim načinima njihovog rješavanja. 

Osnovni cilj projekta je doprinijeti poboljšanju položaja mladih u bosanskohercegovačkom društvu na način što će se ukazati na ključne probleme sa kojima se mladi suočavaju na području, te zajedničkim djelovanjem predstavnika mladih i predstavnika institucija, ali i stvoriti odgovarajuće mehanizme za rješavanje tih problema.

U sklopu ovog projekta spovedeno je istraživanje o položaju mladih, kojim želimo približiti trenutno stanja koje se tiče svih segmenata života mladih u BiH.

Kao i prošla Konferencija, i ovogodišnja Konferencija je održana u toku pandemije COVID virusa. S tim u vezi Konferencija je imala ograničen broj zvanica koje su prisustvovale u sali, ali je broj učesnika putem zoom platforme bio neograničen. Takođe, kao i prošle godine u saradnji sa produkcijom Events, svi naši prijatelji i zainteresovani, mogli su nas pratiti i putem Facebook livea.


Biljana Matijević
Novinarstvo smatra avanturističkim sportom sa beznadežnim Servantesovim entuzijazmom. Optimista.