Kada vas TV kutija truje, neka vas truje pametnim stvarima!

U interesu upoznavanja raznolikosti, ljepote i bogatstva herpetofaune naše zemlje, u ovom izdanju emisije (u)družili smo se sa članovima bh. herpetološkog udruženja “ATRA“.

Posebno su nam predstavili Ivanjskog rovaša (Ablepharus kitaibelii ), jednu od najugroženijih vrsta guštera u BiH.

U drugom dijelu emisije pričali smo sa “insanima” Enesom Zlatarom Buretom i Ninom Gerin, dvoje od sedam kreativnih istomišnjenika multikulturalnog muzičkog projekta “Insane Insan.

(0,00-11,20) Atrini projekti na vrstama (11,20-26,14) Ivanjski rovaš (26, 14-45,00) Insane Insan