Ekipa Omladinskog programa za ovaj četvrtak je pripremila razgovor sa mladim glumcem Milanom Dimićem, priču o globalnoj kampanji UNDP-a, te filmski žurnal Blitz Screen.


Zlatko Karahodžić
Zlatko Karahodžić, saradnik u redakciji OP-a, do sada uređivao rubrike putOpis, Nauka bez bauka, Opuštanje. Autor je emisije Festofonija, te reportaža sa koncerata, a povremeno uređuje i vodi Slobodni Poligon. Diplomirani producent, muzičar, autor, novinar.