Novi Slobodni poligon! “Kosmički zraci prožimali su naša spojena tela, pulsirali smo damaranjem svemira, ali on to nije mogao da izdrži. Pošao je samo korak dalje, i… Vladimir je čovek plemenitoga strpljenja, čovek visokih ambicija, velike energije, romantik, asketa, pravi crveni fašist. Drugovi, ja se ni sada ne stidim svoje komunističke prošlosti.”