U Mostaru je održana panel-diskusija u okviru društveno odgovorne kampanje “Ne zatvarajmo oči. Zaštitimo djecu na internetu”. U proteklih nekoliko godina došlo je do dramatičnog porasta broja slučajeva nasilja na internetu, kao i povećan broj poziva na „Plavi telefon“, savjetodavnu liniju koja se bavi pružanjem psihološke pomoći i podrške djeci i mladima u BiH.

Edisa Demić, Direktorica Udruženja za edukaciju i razvoj “Dignitet” učestvovala je na panel diskusiji. Ističe kako je nasilje na internetu jedna od najznačajnijih tema o kojoj se u današnjem vremenu treba govoriti što je više moguće. Ipak prema njenim riječima jedno od značajnijih pitanja je šta je to odgovorno roditeljstvo.

“Jako značajno pitanje je bilo šta je to danas odgovorno roditeljstvo i koliko je važno da roditelji preuzmu odgovornost za postupke svoje djece i za ponašanja koja su nepoželjna i da komuniciraju i budu uključeni u različite životne situacije i u offline i online svijetu. Roditelji su prvi i najvažniji odgajatelji i moraju biti uključeni u svakodnevicu života svog djeteta. Ako vidite da se nešto dešava s djetetom a smatrate da ne znate kako i šta uraditi treba da se zatraži stručna pomoć. Jer danas nažalost veliki broj roditelja je ovisno o savremenim medijima a neki roditelji misle da ispunjavaju dužnost ako omoguće djetetu materijalna dobra. Ali to zaista nije jedini i najbolji način. Ono što je djetetu potrebno je da se osjeća voljeno i da ima povjerenja u roditelje ako se nalazi u teškoj situaciji da zna da su tu roditelji.”

Odgoj je proces koji traje I u tom procesu roditelji su prva i najvažnija karika ali moraju sarađivati sa odgojno-obrazovnim ustanovama. Roditelji moraju biti svjesni da su problem svakodnevica ali I da za njih saznajemo samo kroz otvoreni I iskreni razgovor. Postoje razni tipovi roditeljstva ali ipak je najbolji demokratski.

“Roditelji moraju sarađivati sa odgojno obrazovnim ustanovama ne smiju biti previše zaštitnički nastrojeni i treba da sagledaju objektivno situacije s kojima se djeca susreću. Kad govorimo o stilovima roditeljstva imamo autokratske popustljive roditelje helikopter roditelje. Po novom nekom gledanju stilova roditeljstva postoje i oni koji su pretjerano strogi tako da je najpoželjniji demokratski stil.

Helikopter roditelji” žele sve riješiti za svoje dijete i konfliktni su često. Žele da oni budu uključeni i pretjerano u neke stvari. Nekako porodica treba da se više uključi u praćenje života kad su u pitanju maloljetna djeca, da se govori o različitim vidovima gdje djeca mogu biti izložena putem interneta i ujedno može potaknuti mladu osobu da kaže ako je imala neka takva iskustva. I ono što je značajno jeste da žrtva nema stida ne bi trebalo da ima stid ako proživljava teška iskustva nego onaj ko je to učinio.”

U poređenju sa nekim ranijim vremenima nasilje bi bilo kada se djeca potuku u dvorištu škole. No to bi jako brzo bilo zaboravljeno a danas se to nasilje vrši putem suvremenih medija I ostaje dugoročno sa velikim posljedicama. Mora se podići svijest da društvo u cjelini osudi lose stvari a ističe I pohvali dobre stvari.

“Najgore je kad vršnjaci koriste savremene medije da bi tako povrijedili integritet te male osobe iznoseći ružne stvari i praveći lažni profil. Jako je važno razgovarati o tome i napraviti narativ takav da zajednica i društvo i mladi tako nešto osude a ono što je dobro i što štiti integritet djeteta da što više promovišu. Kad govorimo o roditeljima oni su odgovorni i za praćenje cjelokupnog razvoja mlade osobe. Roditeljstvo danas ima određene izazove danas su roditelji preopterećeni svakodnevnim životom ili radnim obavezama nekada ne posvećuju pažnju djeci. Nažalost roditelji su postali ovisni o internetu a dijete nema priliku da nekako da ostvari tu svakodnevnu kvalitetnu komunikaciju s roditeljima.”

„Plavi telefon“ savjetodavna je linija koja se bavi pružanjem psihološke pomoći i podrške djeci i mladima u BiH, a broj besplatne telefonske linije je 080 05 03 05, a najčešći razlozi zbog kojih djeca i mladi pozivaju su problemi u vezi mentalnog zdravlja, zatim strah, anksioznost, depresija, suicid, samopovređivanje. U posljednje tri godine došlo je do porasta broja poziva na temu mentalnog zdravlja.

“Ovakve kampanje i diskusije pozivaju roditelje da zatraže pomoć ako im treba. Ako vide da dijete ima problem da se konsultuju sa stručnjacima. Jako je važno da roditelji osluškuju potrebe i i da budu osobe od povjerenja i da bud objektivni da ne budu helikopter roditelji ili roditelji kosilice. Najbolji stil roditeljstva je demokratski. Plavi telefon je jako značajan jer je to način i mogućnost za mlade koji nemaju u svom okruženju osobu od povjerenja ili imaju neki strah pa dobiti pomoć preko plavog telefona gdje rade stručni ljudi saslušaju ih i daju im savjet.”

Živimo u digitalnom dobu koje nam je donijelo mnogo prednosti ali i mnogo izazova i poteškoća. Svi zajedno moramo naći način da zaštitimo djecu i mlade od loše strane interneta