Vijeće mladih općine Novo Sarajevo, uz podršku općine Novo Sarajevo, u prethodnom periodu prikupljalo je informacije o različitim prilikama i mogućnostima za mlade na području ove općine, u smislu prostora za rad, učenje i druženje, omladinska udruženja i njihove aktivnosti, općinske prilike i slično.

Sve prikupljene informacije su sažete u dokument pod nazivom “Vodič kroz općinu Novo Sarajevo za mlade”. S ciljem da ovakve prilike i mogućnosti budu iskorištene, Vijeće mladih općine Novo Sarajevo organizuje promociju sadržaja pomenutog Vodiča.

Događaj pod nazivom “Ima(l’) mene tu!? #OpcinaNovoSarajevo” će se održati u subotu, 17. decembra u Dječijoj kući, na adresi Grbavička bb od 14.00 satai, a poslužit će kao idealna prilika da na jednom mjestu okupi mlade ljude s područja Općine Novo Sarajevo, kako bi govorili o prilikama i mogućnostima koje ova Općina nudi.

Vijeće mladih Općine Novo Sarajevo je nevladino, nestranačko i neprofitno omladinsko udruženje prepoznato i kreirano u skladu sa Zakonom o mladima FBiH. Neki od osnovnih ciljeva Vijeća su saradnja između članica Udruženja i organa lokalne uprave; promocija rada s mladima i omladinskog rada, te popularizacija i širenje svijesti o značaju rada sa mladima i pristupu mladima.


Biljana Matijević
Diplomirani novinar sa 15+ godina iskustva. Novinarstvo smatra avanturističkim sportom sa beznadežnim Servantesovim entuzijazmom. Optimista.