Vijeće mladih Federacije BiH trenutno radi na implementaciji projekta “Ready for Europe”. Projekat se tiče EU integracija iz prizme mladih sa posebnim osvrtom na oblasti ekologije, zaštite životne sredine, zaposlenosti i obrazovanja. U sklopu projekta, realizuje se jednodnevni događaj za mlade pod nazivom “Šta znamo o obrazovanju?

Događaj će biti održan u srijedu, 9.11.2022. godine, u Tuzli. Učesnici će imati priliku upoznati se sa pojmom EU integracija BiH, kao i ulogom civilnog društva i mladih u tom procesu. Jedan od važnih segmenata ovog procesa je obrazovanje i nauka na šta će biti stavljen fokus u drugom dijelu događaja.

Događaj je namijenjen mladima (15 – 30 godina) koji su zainteresovani za teme u vezi sa obrazovanjem – odnosno govoriće se o obrazovanju iz različitih perspektiva (o suštini, filozofijama, pristupima i sistemima različitih država i društvenih uređenja). Šta su to dobre prakse? Šta možemo naučiti iz reformi drugih obrazovnih sistema? Šta nama treba da bismo išli dalje? Prijaviti se mogu i omladinska udruženja i organizacije koje se bave ili se žele baviti ovim temama.

Refundacija putnih troškova i troškovi ručka su obezbijeđeni za sve učesnike događaja, a smještaj će se refundirati po potrebi u odnosu na udaljenost.

Zainteresovani se mogu prijaviti na: https://forms.gle/fHUgiNo7ZrLVy96N8

Rok za prijavu na događaj je nedjelja, 6.11.2022. godine, do 23:59. Prednost prilikom selekcije imaju mladi koji su članovi i članice omladinskih udruženja u strukturi Vijeća mladih FBiH.


Biljana Matijević
Diplomirani novinar sa 15+ godina iskustva. Novinarstvo smatra avanturističkim sportom sa beznadežnim Servantesovim entuzijazmom. Optimista.