Dugi niz godina PRONI Centar za omladinski razvoj nastoji svoj rad prilagoditi potrebama mladih ljudi, težeći istovremeno da locira probleme sa kojima se najčešće suočavaju.

Kao nastavak usmjerenosti prema odgovorima na ta pitanja i praksama koje vrednuju njihove zahtjeve, pokrenuli su sveobuhvatno istraživanje o društvenom i ekonomskom položaju mladih u BiH.

Pitanja su namijenjena mladima od 15 do 30 godina i prilagođena na način da obuhvate različite sfere njihovog života. Ukoliko pripadate toj skupini, molimo vas da ispunite upitnik i tako pomognete u ovom istraživanju!

Link se nalazi na dnu teksta:


Biljana Matijević
Diplomirani novinar sa 15+ godina iskustva. Novinarstvo smatra avanturističkim sportom sa beznadežnim Servantesovim entuzijazmom. Optimista.