Omladinska fondacija Schüler Helfen Leben iz Sarajeva objavila je poziv za prijave na Move On Seminare SHL-a. Seminari su namijenjeni mladima uzrasta od 16 do 23 godine, a za cilj imaju osnaživanje mladih kao pokretača promjena u svojim lokalnim zajednicama.

Ideja seminara je da potakne mlade ljude da razmišljaju o promjenama koje žele vidjeti u svojoj lokalnoj zajednici, naročito onima koje utiču na mlade, te kreativnim načinima i idejama kako takve promjene provesti kroz volonterski rad i online aktivističke akcije.

Polaznici će u toku četiri dana trajanja seminara, uz pomoć iskusnih trenera/ica i mentora/ica imati priliku isplanirati konkretne aktivnosti i dodatno razviti vještine neophodne za realizaciju vlastitih ideja za unaprijeđenje lokalne zajednice, kao što su vještine planiranja, vođenja i rada u timu, javnog nastupa i komunikacije i sl. Obzirom na to da se projekat implementira u cijeloj zemlji, polaznici seminara će također upoznati mlade ljude iz drugih gradova, čuti njihove ideje, razmjeniti iskustva, te ostvariti kontakte za moguću saradnju u budućnosti. Nakon što tokom seminara usavrše svoju ideju, SHL fondacija će materijalno podržati njenu konkretnu realizaciju.

Ovogodišnji Move On Seminari se zbog pandemije koronavirusa organiziraju u online formatu, u tri termina, od kojih prvi počinje 25.08.2020. godine.

Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti SHL Sarajevo timu putem maila srdjan@shl.ba ili u inbox na Facebook stranici Fondacije. Rok za prijavu je 16.08.2020. godine, a svi prijavljeni će biti obavješteni o rezultatima odabira, putem e-maila, u utorak 18.08.2019. godine.

Omladinska fondacija Schüler Helfen Leben usmjerena je na stvaranje uvjeta za napredak mladih u Bosni i Hercegovini, kroz razvijanje kapaciteta mladih kako bi postali društveno angažirani i aktivno uključeni u donošenje odluka u svojim zajednicama. Kroz sadržaje različitih programa namjera im je pomoći mladima da zauzmu svoje pravo mjesto i odgovornost u društvu kao aktivni, kreativni i svjesni građani, te sudjeluju u izgradnji otvorenog društva gdje postoje jednake prilike za sve.