Kroz novo izdanje, osim muzike i džinglova, bilo je govora i o Javorwood Festival 2020. Provjerili smo, kako su se ljudi koji organizuju ovo druženje na Bjelašnici suočili sa izazovima koje im je situacija u kojoj se nalazimo nametnula. Javili smo se i drugarima iz Vijeće mladih Federacije BiH kako bismo provjerili njihove aktivnosti, a dobar dio nove emisije smo posvetili i razgovoru o obrazovanju tj. online nastavi.