Da li mladi imaju dovoljno sadržaja, da li se obrađuju teme koje su njima zanimljive i kako na to sve gledaju mladi novinari u Nišu, ovaj put smo razgovarali sa Milicom Mihajlović, glavnom urednicom omladinskog portala Youth Vibes i studenticom fakulteta Političkih nauka u Beogradu, koja je odlučila da pomogne mladima i približi im sve ono što je ustvari njima aktuelno.

Slično kao i kod nas, stanje mladih u regionu je ne može se posebno izdvojiti. Za OP Milica Mihajlović ističe da je ideja stvaranja portala Youth Vibes proistekla iz želje i potrebe da se pomogne mladima jer nažalost do sada nije posvećeno mnogo pažnje njima i temama koje su njima bitne i potrebne. Youth Vibes je ustvari iskorak ka tome da mladi rade za mlade i da se zalažu za njihove ciljeve.

Ideja da se osnuje Youth Vibes je proistekla od nekoliko mladih ljudi iz Niša, koji su prepoznali to da mediji u Srbiji nemaju gotovo nikakav sadržaj za mlade ili ga nemaju u dovoljnoj meri, ili taj sadržaj za koji se misli da je za mlade zapravo ne odgovara mladima i njihovim potrebama, zato što večito u Srbiji nešto što je za mlade kreiraju stariji koji ne znaju potrebe mladih jer i oni sami ne pripadaju toj grupi.“

 S obzirom na to da, gledajući regionalnu medijsku scenu, nema dovoljno adekvatnih sadržaja za mlade, želje i potražnja za njima je velika, pa problem pronalaska tema ne postoji. Ono u čemu žele da se napravi iskorak svakako jeste i pomoć mladim novinarima koji tek sada pronalaze svoju putanju kojom žele da se vode pa su ovakve portali i medijske kuće jako dobro rješenje za njih.

 „Teme su svuda. Sve što se dešava u državi je tema i za mlade zato što, ako ih ne pogađa danas direktno, pogađa njihove roditelje pa samim tim utiče i na njihove živote. Apsolutno sve što se dešava tiče se i mladih, međutim u društvu se to često nipodaštava i smatra se da su mladi zaštićena grupa, čija je briga samo da uče, a to odavno nije slučaj.“

 Za sada Youth Vibes je najviše aktivan na Instagram profilu, pored portala. Uskoro će otvoriti nalog i na Tik Toku. Broj priča koje objavljuju zavisi od slobodnog vremena novinara koji sada svi volontiraju, to jeste rade iz želje da pomognu mladima a pored toga imaju svoje regularne poslove kojima se moraju posvetiti.

„Ta dinamika dosta varira u zavisnosti od drugih obaveza naših dopisnika, pa i nas samih koje smo u uređivačnom timu, iz razloga što je sada sve na volonterskoj bazi i koliko god da postoji jaka želja da se odredjene teme isprate, jedno su želje  drugo nekada vrmeenske i fizičke mogućnosti.“

Dalji planovi ovog omladinskog portala jeste i pronalazak donatora kako bi svojim zaposlenim omogućili naknade za njihov rad, kao i stvaranje strategije za unapređenje rada koje će omogućiti nove prilike za učenje i napredak mladih novinara.