U Sjevernoj Makedoniji ima volje i želje za pomoć mladima. Dokaz toga su mnogobrojne akcije i manifestacije i organizovanje različitih stručnih seminara čiji su neposredni učesnici mladi ljudi. Važnu ulogu igraju mediji kakav je Radio MOF, mišljenja je Angela Boškoska, čiji portal koji piše vijesti za mlade. Pored MOF-a, u Sjevernoj Makedoniji postoji još nekoliko medija koji se bave isključivo mladom populacijom, dok je generalna praksa da se temama omladine bave redakcije u sklopu nekog većeg medija.

Od osnivanja, Radio MOF je, osluškujući potrebe medijskog tržišta, prošao kroz nekoliko faza razvoja, kaže na početku Angela. Smatra da bi trebalo da svi mediji potupaju na ovakav način, rastu, razvijaju se, transformišu i na taj način budu bliži publici kojoj se obraćaju.

“Radio MOF je nekada prije bio radio stanica, a sada je postao online portal. Postao je omladinski medij gdje izlaze samo vijesti za mlade. Pored njega „Goce Media“ je jedan od medija koji je posvećen isključivo mladima. Ostali su uglavnom u sklopu većih medijskih kuca pa imaju sekcije za mlade.”

Radio MOF kao medij pruža priliku mladima i da steknu svoja prva iskustva. U svojim programskim aktivnostima postoji mogućnost volontiranja i obuke. Ono što se posebno vrednuje i forsira kod mladih je potpuna sloboda za donošenje novih ideja, tema i sadržaja koji su aktuelni a još uvijek nisu uvedeni u sam program.

“Osim što imamo vijesti, naš radio ima muzičke emisije, kao i podcaste koje rade volonteri o raznim temama koje zanimaju mlade. Takođe su prisutne i rubrike za fotografiju, poeziju i kratke vijesti gdje mladi ljudi iz cijele zemlje mogu poslati svoje radove nakon čega mi to objavljujemo.”

Zajednički problem za medije na Balkanu pa i u Sjevernoj Makedoniji je nedostatak kvalitetnih novinara. Nažalost, sve manje ima onih i koji su se opredijelili da upišu novinarstvo pa su mediji prinuđeni da zapošljavaju ljude koje tek treba obučiti i pripremiti za rad i obaveze koje dolaze poslom novinara.

“Mi želimo da uzimamo mlade novinare koji nemaju iskustvo, da ih obučimo i da oni mogu da rade kod nas. Oni su puni podrške i žele da ti podijele svoje znanje i da ti približe novinarski zanat.”

Pored podrške mladima i želje da se pokazu kroz volonterski rad, novinari MOF-a su odlučili da se priključe i regionalnoj mreži Young Media Network sa ciljem da se povežu sa regionom, obrišu granice i promovišu sadržaj za mlade.

Posjetite portal Radio MOF na linku: https://www.radiomof.mk/