Uoči zvaničnog otvaranja sedamnaestog Pravo ljudski film festivala, danas (15.9.) u Istorijskom muzeju/Muzeju revolucije, u 19h, izložbom i prikazivanjem filma Kao malo vode na dlanu španske autorke Mireie Sallarès (u 20h) počeće predfestivalski program. Izložba će trajati tokom cijelog Festivala, a projekcije filma, na otvorenom, će se dešavati svako veče do 20.9., u istom periodu (20h). 

Film Kao malo vode na dlanu je dio još nedovršene Trilogije otpadnih koncepata: dugotrajna istraživanja života u odnosu na sumnjiv politički prestiž koncepata kao što su istina, ljubav i rad. Autorka propituje ljubav kao koncept smeća, dok postavlja pitanje o tome koliko je ljubav reciklabilna ili neupotrebljiva u političkom smislu. Kao način povezivanja s ovim pitanjima, u filmskom razgovoru oko kojeg se artikuliše izložba i u kojem kao da razgovaraju samo dvoje ljudi, čuju se mnogi glasovi sa različitih mjesta: interpretacija jugoslovenskih ratova, transformacija vlasništva od vremena komunizma i tranzicija u kapitalizam, kritika romantične ljubavi, anarhističko naslijeđe i feministička antropologija, status stranca i tragedija izbjeglica, psihoanaliza i fikcija policijskog ispitivanja u kojem umjetnost dovodi u pitanje smisao takve prakse.

Za sve informacije o programu, lokacijama i svim ostalim festivalskim aktivnostima, pratite web stranicu pravoljudski.org, naše društvene mreže i hashtagove #plj17 i #pravoljudski17.

PLJ17 je otvoren za sve, odakle izražavaju nadu da će se skupa, podstaknuti snagom pokretnih slika, propitivati, promišljati i reagovati o temama koje su u fokusu filmova, oživljavajući tako duh kolektivnosti u društvu koje zajedno gradimo. 


Biljana Matijević
Diplomirani novinar sa 15+ godina iskustva. Novinarstvo smatra avanturističkim sportom sa beznadežnim Servantesovim entuzijazmom. Optimista.