Djeca, kao najmlađi članovi društva, ujedno su i oni koji upijaju najveću količinu informacija. Samim time, oni su najranjivija skupina u medijskom prostoru jer su pogođeni brojnim stereotipima i podjelama. Naročito se ova marginalizacija usađuje djeci kroz odgoj i obrazovanje, dva najbitnija faktora tijekom odrastanja, koji bi trebali poticati na jednakost i sličnost, a ne razlike, kao što je svakodnevna praksa.

Pripremio Matija Krivošić, novinar OP-a.

Polaznici programa “Poticanje demokratskih vrijednosti i aktivnog građanstva među mladima” organizacije Humanity in Action (HIA BiH) pripremili i objavili su bojanku za djecu “Poletimo zajedno”, koja ruši stereotipe i predrasude o različitostima. Tim mladih čine Merjema Srna, Hana Halilbegović, Emar Đonlić i Kristina Gadže, novinarka i naša sagovornica.

“Ideju za bojanku “Poletimo zajedno” je pokrenuo Jasmin Hasić, koji je direktor Humanitiy in Action u Bosni i Hercegovini, no svi ostali članovi su razradili tu ideju, te smo htjeli fokus da bude na crtežima različitih gradova i da ta bojanka zapravo predstavlja, na neki način, indirektan pristup djeci o učenju o kolektivnom identitetu. Svakako da je ta ideja pokrenula i razradila se, na neki način širi nivo, zato što smo spoznali jedni od drugih, koliko možemo pristupiti djeci, koliko treba biti oprezan kada se djeci prikazuju različiti sadržaji.”

Iako je glavni fokus bio na pojašnjavanju teme kolektivnog identiteta, Kristina ističe da su ilustracije koje je uradio Kerim Hodžić. bile mnogo bitne kako bi se time djeci približila tema i usmjerili ih na kritičko razmišljanje.

“U izradi bojanke sam sudjelovala zajedno sa kolegama Merjemom Srnom, Hanom Halibegović, Emarom Đonlićem. Na neki način, razrada je tekla prirodno jer smo sve radili u skladu i u dogovoru s umjetnikom Kerimom Hodžićem, kojem smo, na neki način, ostavili umjetničku slobodu izražaja, u pogledu izgleda i poretka samih crteža.”

Bojanka prikazuje tri ptice, što predstavlja Bošnjake, Srbe i Hrvate, koji žive zajedno u miru, a njen glavni cilj je naučiti djecu i mlade, kako upravo kolektivni identitet treba predstavljati mir i suživot.

“Temu kolektivnog identiteta je bilo jako teško prikazati na neutralan način i na neki način je to bio izazov samom umjetniku. No, uvidjeli smo da nam je to bilo najlakše prikazati vizualno, jer djeci pamte od najranije dobi, najviše vizualni sadržaj i htjeli smo na indirektan način kažemo djeci da putovanja su ta koja nas zbližavaju koja nas upoznavaju s narodom koji je drugačiji od našeg i jednostavno da potaknemo u njima taj duh putovanja i znatiželje.”

Kako govori Gadže za OP, dosadašnji komentari su bili pozitivni. No, s obzirom na to da ove bojanke još nisu distribuirane u školama i vrtićima BiH, zasigurno će izazvati brojne reakcije zbog navedene teme, kako od samog obrazovnog sistema, pa tako i samih mladih.

“Na našem nedavnom predstavljanju bojanke u Sarajevu smo dobili jako pozitivne komentare I djeca su uživala istražujući samu bojanku. Nažalost nismo još dostupni u vrtićima i školama jer je jako duga procedura, a i moramo na neki način stvoriti kontakte. No, planiramo naravno  potaknuti i tu suradnju i cilj nam je da se približimo, da bude dostupna bojanka i u knjižarama jer je to na neki način jako bliska destinacija svakom djetetu. Također, u školama i vrtićima planiramo neke promocije, no o svemu ćete biti obaviješteni na našim društvenim mrežama koje možete pratiti na Facebooku i Instagramu.” 

Poštivanje različitosti je upravo krajnji cilj bojanke “Poletimo zajedno”, a predstavljanjem u Sarajevu, i djeca i roditelji su imali priliku upoznati se s ovim projektom, koji će, kako Gadže tvrdi, prikazati bogatstvo putovanja i upoznavanje različitih ljudi.

Zasigurno je da bojanka ne može promijeniti čitavu situaciju u Bosni i Hercegovini, no zato je bit da na neki način malih koraka da potaknemo razmišljanje. Ne mora to nužno biti djeteta, ali možda roditelja koji vidi bojanku i koji shvaća o čemu možda treba učiti dijete a nije do sada popričao s njim ili s njom. Zato smatramo da je taj problem i korijen problema najviše u obrazovanju i zato smo krenuli od ovakve ideje. Smatram da će ovo tek biti poticaj za neke druge projekte ili inspiracija za djecu, roditelje, ali i za neku širu publiku.”

Ako sagledamo trenutnu političku i društvenu situaciju u BiH, shvatit ćemo da su ove bojanke tek prvi korak ka osvješćivanju djece i mladih o bitnim temama, kojima se ne posvećuje mnogo pažnje. Elementarna i medijska pismenost su daljnji koraci koje bi roditelji trebali naglašavati svojoj djeci.