Koji su razlozi studentskih protesta u Sarajevu? Imaju li osnovne škole opremu za izvođenje novog predmeta Digitalni svijet? Ko spava u studentskom domu kada studenti nisu tu? Gdje se igraju djeca sa poteškoćama u razvoju? Odgovore na ova pitanja saznajte novom izdanju Infopola OP-a.