Savjetodavna linija za djecu iz BiH, Plavi telefon, do sada je zabilježila preko 14.000 poziva, a većina poziva koje dobijaju tiču se nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja djece, porodičnih i vršnjačkih odnosa, razvoja i seksualnosti, te problema u školi. Ova brojka nam jasno govori  da djeca i mladi sve češće traže savjetovanje a samim tim Plavi telefon u potrazi je za novim volonterima.

Plavi telefon je besplatna savjetodavna linija za djecu iz Bosne i Hercegovine koja osjećaju da ih neko iz njihove okoline na bilo koji način zlostavlja (tuče, vrijeđa, naziva pogrdnim imenima ili zanemaruje) i za one koji znaju ili su vidjeli da je neko dijete zlostavljano i zanemareno. Prilikom zvanja na broj 080 05 03 05 nije potrebno ostavljati lične podatke, a pozivi su besplatni bez obzira na mrežu iz koje pozivate.

U ime Udruženja “Nova generacija” govori Saša Risojević.

“Djeca tu imaju mogućnost da pozovu besplatnu liniju koja je anonimna gdje pričaju o problemima koje imaju, sa kojima se suočavaju. To ne moraju uvijek biti veliki problemi, to može biti i kako da nauče neku lekciju ili kako da se nose sa nekim emocijama sa kojima se možda prvi put suočavaju ili da pitaju neka pitanja za koja nisu spremni da pitaju roditelje ili sa kojima nisu slobodni da pričaju sa svojim drugarima, ali isto tako ukoliko trpe nasilje imaju mogućnost da anonimno prijave da su ili žrtve nasilja ili znaju da neko drugo dijete trpi nasilje. Bitno je da se ta informacija prenese nama a onda mi postupamo po našim procedurama.”

Povećan broj poziva ka Plavom telefonu, te sve veća potreba djece za savjetovanjem i podrškom zahtijevaju povećanje broja članova/ica tima Plavog telefona. Savjetodavna linija za djecu i mlade, Plavi telefon, u potrazi je za novim volonterima.

“Postoji ozbiljna edukacija za sve prijavljene volontere koji prolaze trening kako voditi savjetovanje preko telefona, edukaciju iz emocionalne pismenosti, asertivne komunikacije i drugih oblasti kao što je seksualno i reproduktivno zdravlje koje je važno da znamo zato što nam se pojavila potreba jer djeca često zovu upravo zbog tih tema. Jedino što je bitno jeste da su volonteri punoljetni, obično su to studenti humanističkih nauka ali mi smo otvoreni za sve studente pa i one koji nisu studenti.”

Nova generacija svakodnevno brine i o djeci zatečenoj u skitnji i prosjačenju u vidu Prihvatne stanice koja je u funkciji 24 časa dnevno. Djeca čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama, te djeca koja su uključena u život ili rad na ulici, pomoć mogu potražiti u Dnevnom centru Nove generacije koji će im obezbijediti podršku i pomoć.

“Tu je redovna usluga dnevnog zbrinjavanja djece tj. Dnevni centar za djecu u riziku koji radi svaki radni dan od 9 do 17 časova. Tu dolaze djeca iz različitih kategorija društva koje su najčešće pretrpila različite oblike nasilja i imaju različita traumatska iskustva. Pored toga sprovodimo uslugu Prihvatne stanice gdje smještamo djecu koja su zatečena u skitnji, prosječenju ili su zatečena u radu na ulici. Budući da to predstavlja nasilje i kršenje dječijih prava, dobro je da se djeca izmjeste sa ulice i smjeste u sigurnu okolinu a to je upravo ta Prihvatna stanica koja predstavlja uslugu kratkoročnog smještanja djeteta.”

Udruženje „Nova generacija“ je nastalo 2004. godine je kao projekat Unije studenata socijalnog rada Banjalučkog univerziteta, a glavna ideja je bila da diplomirani studenti nastave svoje dobrotvorne aktivnosti u udruženju.