Нови Осцилатор, премда у скраћеном издању доноси шаролик преглед са међужанровске, клубске и придружене сцене. Слушаћемо складбе и ремиксе од аутора и накладника као што су: Rheinzand, In Flagranti, Borokov Borokov, Music For Dreams, Bottin, Francisco, Rodion, Artefact, Omar Joesoef, HARD FIST, Black FLamingo Disco Driver, Marzian, Freudenthal, Alvaro Cabana, Snem K, Paulor, Roam Recordings.