Svečana ceremonija Omladinske banke Mostar, uz podršku Fondacije Mozaik i Grada Mostara, održana je u dvorani Gradske vijećnice u srijedu, u Mostaru.

Prije otprilike šest mjeseci potpisan je memorandum o saradnji između Grada Mostara i Fondacije Mozaik. Saradnja podrazumijeva finansijsku i mentorsku podršku za realizaciju velikog broja društveno korisnih projekata i mikrobiznisa mladih.  Tada je formiran i odbor Omladinske banke Mostar. Odbor Omladinske banke čini deset mladih volontera izabranih na osnovu javnog poziva i selekcije kandidata od Fondacije Mozaik. Mirza Lalić, koordinator Omladinske banke Mostar istakao je važnost projekta – inkluzivni park.

„Ove godine  Fondacija Mozaik i Grad Mostar preko Omladinske banke podržali su 12 projekata. Također, osim projekata tu je i pet mikrobiznisa. Od tih pet mikrobiznisa jedan je već realizovan, odnosno završena je registracija dok su četiri mikrobiznisa u toku registracije tako da je to novih pet  radnih mjesta, minimalno pet radnih mjesta u Gradu Mostaru što je i sigurno jedan od najvećih problema danas, to je nezaposlenost odnosno zapošljavanje i samozapošljavanje mladih.Jedan projekat koji bih ja izdvojio kao koordinator, koji je meni i Odboru posebno drag jeste inkluzivni park gdje će dakle djeca i osobe s poteškoćama u razvoju dobiti spravu za vježbanje. Naravno osim toga radilo se na rekonstrukciji oronulih igrališta dječjih parkova, koncertima, preko 2000 korisnika kroz te projekte je imalo direktan efekat odnosno direktnu korist.“

Radmila Komadina se obratila prisutnima u ime Grada Mostara, i istakla važnost ove saradnje za mlade ljude.

„Jako je bitno što se tiče samog memoranduma to ću naglasiti da se radi o populaciji mladih ljudi koje zaista treba podržati u ovakvim prilikama odnosno da kažem neprilikama obzirom  na ekonomsku situaciju koja vlada globalno u svijetu pa naravno i u našoj zemlji da se zaista podrže ideje mladih ljudi vezanih za pokretanje određenih biznisa. Evo tu smo to nije neki veliki fond ali evo sukladno memorandumu u proračunu Grada Mostara se izdvaja iznos sredstava od 20000 isto tako učestvuje i Fondacija Mozaik tako da se iz tih sredstava finansiraju ti projekti.

Predstavnicima Osam projektnih timova koji su realizirali društveno korisne projekte u 2021. godini uz podršku Omladinske banke Mostar, Fondacije Mozaik i Grada Mostara, su uručeni certifikati i zahvalnice. Predstavnici timova su uradili prezentaciju onoga što je urađeno u njihovim lokalnim zajednicama.

Armela Ramić,  menadžerica grantova Fondacije Mozaik istakla je čast i zadovoljstvo da je došlo vrijeme za promociju mladih ljudi koji su u protekloj godini realizovali društveno korisne projekte.

„Mi smo ove godine potpisali memorandum o saradnji sa Gradom Mostarom, gdje smo osnovali Omladinsku banku Mostar koja inače daje mogućnost mladima da ako imaju određene ideje od društvenog značaja ili ako imaju svoje preduzetničke ideje da mogu da konkurišu za sredstva tako da smo mi veoma sretni što cijeli fond koji smo imali ove godine je, mladi su zaista imali ideja i više nego što smo mi imali sredstava a s druge strane ostvarili su zaista velike rezultate. Mi smo u Mostaru tokom ove godine imali 12 inicijativa čija je ukupna vrijednost skoro 30000 KM.“

Kroz ovaj program direktnu korist je imalo više od 2000 korisnika, a ovaj  način realizacije i finanasiranja projekata mladih prihvaćen je u 52 općine u Bosni i Hercegovini.